Jak zamówić apostille w dogadamycie.pl?

Apostille (lub apostyła) to nic innego, jak urzędowe poświadczenie dokumentu, które jest respektowane aktualnie w 117 krajach, będących stroną Konwencji Haskiej. Klauzula ta jest nadawana w Polsce przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w przypadku dyplomów szkół i uczelni artystycznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aby ją uzyskać, będziesz potrzebować tłumaczenia przysięgłego.

Dowiedz się, jak zamówić tłumaczenie przysięgłe w dogadamycie.pl

Kiedy potrzebujesz apostille?

Fakt posiadania apostille umożliwia posługiwanie się polskimi dokumentami w krajach, które są stroną Konwencji Haskiej. Dzięki tej klauzuli możesz więc udokumentować swoje wykształcenie, staż pracy oraz inne informacje, których będziesz potrzebować w zagranicznych urzędach. Dokumenty z apostille mogą być Ci potrzebne w wielu sytuacjach, np. starając się o kredyt hipoteczny, ubiegając się o zasiłki socjalne lub podejmując pracę w zagranicznym urzędzie. Klauzula jest respektowana aktualnie w 117 krajach, które są stroną Konwencji Haskiej z 5. października 1961 roku. Lista jest na bieżąco aktualizowana i znajdziesz ją pod tym linkiem.

Kiedy nie potrzebujesz apostille?

Istnieje kilka sytuacji, w których nie będziesz musiał mieć nadanego apostille na dokumentach, które chcesz przedłożyć w zagranicznym urzędzie. Dotyczy to zwłaszcza krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie o uproszczonych procedurach obiegu dokumentów. Przykładem takiego państwa są Włochy, gdzie wystarczy samo tłumaczenie przysięgłe, aby polskie dokumenty uzyskały moc prawną.

Jak zamówić apostille?

Zamawiając apostille warto pamiętać, że ta klauzula poświadcza wyłącznie fakt istnienia organu, który wydał dany dokument. Nie może natomiast poświadczyć meritum tego dokumentu, czyli jego treści. W praktyce więc należy zadbać w pierwszej kolejności o tłumaczenie przysięgłe przede wszystkim po to, aby zagraniczny urząd nie tylko uznał przedkładane dokumenty, ale i w pełni zrozumiał zawarte w nich informacje.

Tłumaczenie przysięgłe zamówisz w dogadamycie.pl. Apostille uzyskasz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w przypadku poświadczeń dyplomów uczelni i szkół artystycznych). Załączane do wnioskó oryginały dokumentów muszą posiadać pieczęć i podpisu organy, który je wydał. Dotyczy to także np. odpisów z Krajowego Rejestru Sądownictwa, które z zasady wydawane są elektronicznie.

Dowiedz się, jak wysłać nam dokumenty do tłumaczenia przysięgłego

Wniosek o apostille możesz złożyć osobiście lub korespondencyjnie. Co ciekawe, w tym drugim przypadku możesz to uczynić nawet przebywając za granicą, ponieważ MSZ lub MKiDN odeśle dokumenty wraz z klauzulą na Twój aktualny adres zamieszkania.

Wnioski do MSZ należy przesyłać na adres:

Referat ds. Legalizacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa

Wnioski do MKiDN należy przesyłać na adres:

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  1. Krakowskie Przedmieście, 00-071 Warszawa

Ile kosztuje apostille?

Obowiązuje opłata skarbowa za wniosek o nadanie apostille, która obecnie wynosi 60 zł za każdy dokument. Należy ją uiścić w kasie lub za pomocą przelewu:

Dane do przelewu:

Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43,

Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038,

Dla płatności z zagranicy:

SWIFT CODE: CITIPLPX,

IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille