dogadamycie.pl przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa Klientów i Użytkowników Portalu, bezwzględnie przestrzegając zasad określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności, Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych na Portalu www.dogadamycie.pl, zobowiązując się jednocześnie do ochrony danych osób korzystających z Portalu www.dogadamycie.pl w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

Korzystanie ze Portalu www.dogadamycie.pl wiąże się z pobieraniem od Użytkowników i Klientów dwóch rodzajów informacji: pliki Cookies i danych osobowych podanych przez Użytkownika lub Klienta.

Pliki cookies

Cookies stanowią informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników Portalu www.dogadamycie.pl i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu m.in. w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Portalu www.dogadamycie.pl oraz w celu przyspieszenia transferu danych.

dogadamycie.pl jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności. Informacje o zmianach będą udostępniane na stronach internetowych Portalu www.dogadamycie.pl