ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ФАЙЛІВ COOKIE

Безпека Ваших даних є нашим пріоритетом.

dogadamycie.pl надає великого значення захисту конфіденційності та безпеки своїх клієнтів, підрядників і партнерів, включаючи Клієнтів, Користувачів Порталу та Перекладачів, суворо дотримуючись правил, викладених у цій Політиці конфіденційності та файлів cookie, Умовах надання послуг перекладу на Порталі www.dogadamycie.pl, зобов’язуючись одночасно захищати дані осіб, які користуються Порталом www.dogadamycie.pl, відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), далі: “GDPR”.

Основна інформація

Ця політика конфіденційності та використання файлів cookie регулює принципи обробки персональних даних, збору та використання інформації про клієнтів, підрядників та партнерів dogadamycie.pl, включаючи Користувачів, Клієнтів та Перекладачів, які користуються послугами dogadamycie.pl та доменом dogadamycie.pl. Всі терміни, що використовуються в Умовах надання послуг на Порталі dogadamycie.pl, мають те саме значення в цій Політиці конфіденційності.

Адміністратор персональних даних

Адміністратором персональних даних є dogadamycie.pl Sp. z o.o. з штаб-квартирою в Кошаліні, на вул. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Кошалін, зареєстроване в в реєстрі підприємців Національного Судового Реєстру, що ведеться Районним Судом в Кошаліні – IX Господарський Відділ Національного Судового Реєстру під номером KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 6692518347.

З dogadamycie.pl у питаннях, що стосуються персональних даних можна зв’язатися поштою: вул. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, електронною поштою: info@dogadamycie.pl та за телефоном: +48 22 460 29 90.
Інспектором захисту даних в dogadamycie.pl є Роберт Сємінські.

Контактні дані: rodo@dogadamycie.pl.

Підстави для обробки персональних даних

Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для надання послуг через dogadamycie.pl, в тому числі через Портал www.dogadamycie.pl. Ненадання персональних даних призведе до неможливості надання послуг, у тому числі через Портал www.dogadamycie.pl. Надання даних, перелічених в Умовах, необхідне для ефективного укладення Договору з dogadamycie.pl в рамках послуг, що надаються через Портал www.dogadamycie.pl, а також даних, описаних в Умовах, що стосуються оплати Клієнтом послуг, що надаються dogadamycie.pl, за допомогою платіжної картки.

Обробка персональних даних здійснюється на наступних правових підставах і для цілей, зазначених нижче:

 • cт. 6 п. 1 літ. b GDPR з метою укладення та виконання умов, в тому числі для цілей бухгалтерського обліку, контакту, здійснення розрахунків та інших дій, безпосередньо пов’язаних з предметом укладених договорів, в тому числі з метою надання послуг компанією dogadamycie.pl через Портал www.dogadamycie.pl, здійснення розрахунків за допомогою платіжного оператора та інших дій, пов’язаних з виконанням послуг через Портал www.dogadamycie.pl;
 • cт. 6 п. 1 літ. f GDPR для цілей прямого маркетингу, включаючи надсилання інформаційних бюлетенів з врахуванням юридично обгрунтованого інтересу dogadamycie.pl;
 • cт. 6 п. 1 літ. f GDPR з метою профілювання Користувачів, Клієнтів та Перекладачів у формі профілювання для того, щоб найкращим чином адаптувати свої послуги до їхніх уподобань. dogadamycie.pl не приймає автоматизованих рішень щодо Користувачів та Клієнтів на основі профілювання, зазначеного в ст. 22 п. 1 і 4 GDPR;
 • cт. 6 п. 1 літ. f GDPR з метою розгляду скарг, розслідування та захисту в разі виникнення взаємних претензій – правовою підставою для обробки даних є юридично обґрунтований інтерес dogadamycie.pl;
 • cт. 6 п. 1 літ. f GDPR, з метою надання відповіді на питання, викладене в контактній формі, а також для аналітичних, статистичних цілей та з метою запевнення ІКТ-безпекти, пов’язаної з веб-сайтом.

Одержувачі персональних даних

Відповідно до змісту ст. 28 GDPR Адміністратор може доручити обробку персональних даних іншим суб’єктам.

Одержувачами персональних даних, які обробляються сайтом dogadamycie.pl, є

 1. Бізнес-партнери dogadamycie.pl
 2. Перекладачі.
 3. Бухгалтерська компанія.
 4. Хостингова компанія.
 5. Компанії, що займаються онлайн-платежами.

кому dogadamycie.pl доручає обробку персональних даних.

У решті випадків ми не розкриваємо зібрані дані третім особам, за винятком випадків, коли цього вимагає чинне законодавство, тобто на підставі запиту уповноваженого органу або суду.

Обсяг обробки персональних даних

Персональні дані обробляються dogadamycie.pl тільки в обсязі, необхідному для укладення угод і надання пропонованих послуг, включаючи використання Порталу і послуг, що надаються за його допомогою.

Період обробки персональних даних

Дані зберігатимуться щонайменше протягом терміну дії договору та надання Послуг за допомогою Порталу dogadamycie.pl.

Dogadamycie.pl зберігатиме персональні дані Клієнта та Перекладача, який не зареєструвався в домені dogadamycie.pl, до закінчення терміну позовної давності для вимог, що випливають з укладеного договору, або до закінчення терміну, передбаченого окремими нормативними актами, що стосуються податкових та бухгалтерських зобов’язань – залежно від того, який термін закінчиться пізніше, а у випадку зареєстрованого Клієнта – до моменту, коли Клієнт виявить бажання видалити обліковий запис в домені dogadamycie.pl, але не менше ніж до закінчення терміну позовної давності для вимог, що випливають з укладеного договору, або терміну, передбаченого окремими нормативними актами, що стосуються податкових та бухгалтерських зобов’язань – залежно від того, який термін закінчиться пізніше.

Після цієї дати персональні дані Клієнта будуть оброблятися dogadamycie.pl на підставі ст. 6 п. 1 літ. f. GDPR, тобто для цілей, що випливають із юридично обґрунтованих інтересів dogadamycie.pl для цілей прямого маркетингу.

Права суб ‘єктів, дані яких обробляються

Суб’єкти, чиї персональні дані обробляються, мають право вимагати від dogadamycie.pl доступу до своїх персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право на перенесення даних.

Будь-який суб’єкт має право в будь-який час на підставах, що стосуються його конкретної ситуації, заперечити проти обробки персональних даних, які його стосуються, на підставі ст. 6 п. 1 літ. f), включаючи профілювання на основі цих положень. Dogadamycie.pl більше не буде дозволено обробляти ці персональні дані, якщо не буде доведено, що існують вагомі законні підстави для обробки, які переважають інтереси, права і свободи суб’єктів, чиї дані обробляються, або підстави для встановлення, ствердження або захисту позовів.

Якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, відповідний суб’єкт має право в будь-який час заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його, для цілей такого маркетингу, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій обробка пов’язана з таким прямим маркетингом.

Якщо обробка персональних даних сайтом dogadamycie.pl відбувається на підставі згоди, зазначеної в ст. 6 п. 1 літ.а) GDPR, суб’єкт, чиї персональні дані обробляються, має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання.

Суб’єкт, чиї персональні дані обробляє dogadamycie.pl, має право подати скаргу до наглядового органу, яким є Голова Управління з питань захисту персональних даних, якщо обробка персональних даних, що стосуються його, порушує положення GDPR.

Файли cookie

Файли cookie – це інформація, що зберігається сервером на диску комп’ютера Користувача, Клієнта або Перекладача, яка може зчитуватися сервером щоразу, при підключенні до цього комп’ютера. Файли cookie надають статистичні дані про трафік вищезазначених суб’єктів на Порталі www.dogadamycie.pl та використання ними окремих сторінок Порталу, між іншим з метою, адаптації контенту та послуг до індивідуальних потреб та інтересів користувачів Порталу www.dogadamycie.pl, а також для прискорення передачі даних.

Надання згоди на використання файлів cookie надається шляхом натискання кнопки “Я приймаю”, коли повідомлення відображається на головній сторінці dogadamycie.pl, або шляхом закриття цього повідомлення. Водночас зазначаємо, що обсяг вищезгаданої згоди може бути скоригований в налаштуваннях браузера суб’єктом, який дає згоду на використання файлів cookie.

Правовою основою для обробки персональних даних, що походять з файлів cookie, є юридично обґрунтовані інтереси dogadamycie.pl, які полягають у наданні високоякісних послуг, запевненні безпеки послуг.

Заходи безпеки

Беручи до уваги стан технічних знань, вартість реалізації, а також характер, обсяг, контекст і цілі обробки та ризик порушення прав і свобод фізичних осіб з різною ймовірністю виникнення і серйозністю загрози, dogadamycie.pl впроваджує відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення ступеня безпеки, що відповідає цьому ризику, забезпечуючи захист оброблюваних персональних даних, включаючи захист даних від доступу до них неуповноважених осіб, отримання їх неуповноваженою особою або обробки персональних даних всупереч чинним законодавчим положенням, їх несанкціонованої зміни, втрати, пошкодження або знищення.

Кінцеві положення

dogadamycie.pl може містити посилання на інші веб-сайти або програмне забезпечення. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності, обробку файлів cookie та інші документи, що застосовуються на цих веб-сайтах, або в цьому програмному забезпеченні. Наголошуємо, що необхідно ознайомитися з політикою конфіденційності та файлів cookie цих веб-сайтів або програмного забезпечення після входу до них або перед їх встановленням.
dogadamycie.pl залишає за собою право змінювати цю Політику конфіденційності та файлів cookie. У такому випадку ми опублікуємо її оновлену версію в цьому місці.

Інформація про обробку персональних даних (GDPR) для осіб, які беруть участь у процесі працевлаштування

 1. Адміністратором персональних даних є dogadamycie.pl Sp. z o.o. з штаб-квартирою в Кошаліні, на вул. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Кошалін, зареєстроване в в реєстрі підприємців Національного Судового Реєстру, що ведеться Районним Судом в Кошаліні – IX Господарський Відділ Національного Судового Реєстру під номером KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 6692518347.
 2. З dogadamycie.pl у питаннях, що стосуються персональних даних можна зв’язатися поштою: вул. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, електронною поштою: info@dogadamycie.pl та за телефоном: +48 22 460 29 90.
 3. Інспектором захисту даних в dogadamycie.pl є Роберт Сємінські, адреса електронної пошти: rodo@dogadamycie.pl.
 4. Ваші персональні дані обробляються з метою працевлаштування на посаду/встановлення партнерських відносин на підставі:
  a) 6 п. 1 літ. c GDPR, тобто коли обробка необхідна для виконання юридичного зобов’язання роботодавця, у тому числі у зв’ язку з виконанням зобов’язань, накладених ст. 22 (1) пар. 1 Кодексу законів про працю.
  б) 6 п. 1 літ. a GDPR тобто на підставі згоди, наданої для цілей, що щоразу вказуються в наданих фрмах згоди,
  в) 6 п. 1 літ. b GDPR – вжиття заходів на вимогу суб’єкта даних перед укладенням договору.
 5. Одержувачами даних є уповноважені працівники Адміністратора, суб’єкти, яким персональні дані повинні бути надані для виконання юридичного зобов’язання, а також суб’єкти, яким дані будуть довірені для виконання цілей обробки.
 6. Ваші персональні дані зберігатимуться до завершення процесу набору персоналу, якщо Ви не дасте згоду на їх обробку для подальших процесів набору персоналу.
 7. Ви маєте право вимагати від Адміністратора доступ до Ваших персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право на перенесення даних.
 8. У випадку даних, які обробляються на підставі згоди, Ви маєте право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.
 9. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, яким є Голова Управління з питань захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних Адміністратором порушує положення про захист персональних даних.
 10. Надання Вами даних є добровільним, але наслідком ненадання необхідних даних, як це визначено Кодексом законів про працю, є недопущення Вас до участі у процесі набору персоналу.