Умови надання послуг – дійсні з 01.01.2023

(стосується клієнтів, які користуються послугами dogadamycie.pl)

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ

dogadamycie.pl
dogadamycie.pl Sp. z o.o. з штаб-квартирою в Кошаліні, на вул. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Кошалін, зареєстроване в в реєстрі підприємців Національного Судового Реєстру, що ведеться Районним Судом в Кошаліні – IX Господарський Відділ Національного Судового Реєстру під номером KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 6692518347; із статутним капіталом у розмірі 38.000 PLN, повіністю сплаченому; власник порталу www.dogadamycie.pl та постачальник послуг в розуміні Закону від 18 липня 2002 р. “Про надання послуг за допомогою електронних засобів” (Віс. Зак. від 2020 р. поз. 344 зі змінами).;

Цінник
тарифи брутто (з ПДВ 23%), що застосовуються до послуг, які надаються через Портал www.dogadamycie.pl, описані для кожної послуги на веб-сайті www.dogadamycie.pl;

Поповнення рахунку
зарахування на Рахунок Клієнта грошових коштів у розмірі, визначеному Клієнтом, та у формі, обраній Клієнтом, відповідно до принципів, описаних у змісті §6 цих Умов;

Вхід
електоронна пошта, вказана Клієнтом, яка дає можливість увійти на Портал www.dogadamycie.pl на вкладці Панель Клієнта, за посиланням panel.dogadamycie.pl;

Клієнт
фізична особа, юридична особа, організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій закон надає здатність набувати прав і нести обов’язки, яка, приймаючи ці Умови, користується послугами, пропонованими Порталом www.dogadamycie.pl, відповідно до положень цих Умов, будучи Підприємцем або Споживачем;

Рахунок Клієнта
індивідуальний рахунок, закріплений за конкретним Клієнтом, який використовується для накопичення коштів з метою забезпечення, оплати та врегулювання платежів, пов’язаних з наданням Послуг перекладу, що пропонуються Порталом www.dogadamycie.pl. Кошти, накопичені на Рахунку Клієнта, можуть бути використані виключно для покриття витрат, що підлягають сплаті dogadamycie.pl у зв’язку з наданням Послуг перекладу, пропонованих Порталом www.dogadamycie.pl;

Користувач
– особа, яка відвідує Портал www.dogadamycie.pl без входу на Портал;

Споживач
фізична особа, яка користується послугами, що надаються dogadamycie.pl у сфері, безпосередньо не пов’язаній з її підприємницькою, професійною, комерційною або ремісничою діяльністю;

Депозитний рахунок
індивідуальний рахунок, призначений для конкретного Клієнта, який використовується для накопичення коштів, сплачених в якості гарантійного депозиту для забезпечення платежів, що підлягають сплаті dogadamycie.pl. Кошти, зібрані за Депозитним рахунком в рамках Гарантійного депозиту, можуть бути використані тільки для цілей, пов ‘язаних із забезпеченням покриття платежів, що належать dogadamycie.pl, які не були сплачені Клієнтом;

Гарантійний депозит
мінімальна сума, сплачена Клієнтом для забезпечення сплати Клієнтом вимог від dogadamycie.pl за виконання договору про надання послуг, яка повертається на вимогу Клієнта лише після надання послуги та оплати Клієнтом усіх рахунків-фактур dogadamycie.pl. dogadamycie.pl має право у випадку несплати, належних dogadamycie.pl платежів, в будь-який час вирахувати суму, що підлягає сплаті, з гарантійного депозиту без окремої заяви про такі наміри в цьому відношенні;

Пароль
ряд символів, самостійно згенерований Клієнтом, що дозволяє ідентифікувати Клієнта та його особу при вході на Портал www.dogadamycie.pl;

Панель клієнта
вкладка на Порталі www.dogadamycie.pl, що дозволяє користуватися перекладацькими послугами, які надаються Порталом www.dogadamycie.pl, після входу в систему, перевіряти статус виконання замовлених послуг, історію виконаних послуг, у тому числі мати доступ до перекладів, виконаних для Клієнта за допомогою Порталу www.dogadamycie.pl;

Інтернет-платежі
платежі, здійснені за допомогою платіжного оператора у формі інтернет-переказу або платіжної картки;

Портал dogadamycie.pl/Portal
веб-сайти, функціонально пов’язані з веб-сайтом www.dogadamycie.pl;

Підприємець
Підприємець – це фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, якій окремим Законом надано правоздатність, що здійснює підприємницьку або професійну діяльність;

Умови
ці умови, які регулюють користування послугами, що надаються за допомогою Порталу www.dogadamycie.pl, є невід’ємною частиною договорів, укладених з Клієнтом про надання перекладацьких послуг, що пропоуються Порталом www.dogadamycie.pl, а також невід’ємною частиною договорів, укладених з Перекладачами, виданих відповідно до ст. 8 п. 1 Закону від 18 липня 2002 р. “Про надання електронних послуг”, доступні за посиланням www.dogadamycie.pl;

Залишок на рахунку
сума грошей, на яку Клієнт поповнив свій Рахунок Клієнта, що дозволяє користуватися послугами, які надає dogadamycie.pl відповідно до чинного Цінника, і одночасно залишок коштів, доступних для використання Клієнтом на Порталі www.dogadamycie.pl, який можна перевірити у вкладці Рахунок Клієнта після входу в Панель клієнта на веб-сайті www.dogadamycie.pl;

Перекладач
особа, яка виконує мовні переклади для Клієнтів dogadamycie.pl, зареєстрована на Порталі www.dogadamycie.pl;

Усний переклад
усний переклад висловлювань Клієнта та його співрозмовника, що здійснюється в місці, вказаному Клієнтом при оформленні замовлення на Порталі;

Письмовий переклад
письмовий переклад тексту, отриманого від Клієнта;

Завірений переклад
письмовий або усний переклад висловлювання або тексту, наданого Клієнтом, виконаний присяжним перекладачем, внесеним до списку присяжних перекладачів, який веде Міністр юстиції відповідно до принципів, викладених у Законі від 25 листопада 2004 р. “Про професію присяжного перекладача” (Віс. Зак. від 2019 р. поз. 1326 зі змінами).;

Редгування тексту
перевірка тексту на лінгвістичну правильність носієм мови

Платформа ОВС
Європейська платформа онлайн врегулювання спорів;

GDPR
Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. “Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних” та скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

§1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Умови визначають умови та обсяг надання перекладацьких послуг компанією dogadamycie.pl через Портал.
 2. Початок користування послугою є добровільним і вимагає прийняття Умов, Політики конфіденційності та файлів cookie, Цінника та зобов’язання дотримуватися їх положень.
 3. dogadamycie.pl надає Клієнтам послуги, що дозволяють їм зареєструватися на Порталі, розпочати співпрацю з dogadamycie.pl та виконувати переклади, а саме: письмові переклади, усні переклади та інші переклади, в тому числі завірені переклади, надалі іменовані: послугами. Всі послуги, що надаються dogadamycie.pl, виконуються відповідно до змісту цих Умов надання послуг та актуального Цінника, доступного на веб-сайті www.dogadamycie.pl.

§2 РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВХІД НА ПОРТАЛ WWW.DOGADAMYCIE.PL

 1. Користування послугами, що пропонуються через Портал www.dogadamycie.pl, можливе після попередньої реєстрації.
 2. Для того, щоб зареєструватися на Порталі, необхідно вказати адресу електронної пошти та пароль для створення облікового запису. На більш пізньому етапі Клієнт на Панелі Клієнта має можливість заповнити свої персональні дані, такі як номер телефону, поштова адреса та дані для рахунів-фактур. Приймаючи Умови, Клієнт заявляє, що він вказав ці дані у спосіб, що відповідає дійсності. Якщо компетентними податковими органами буде встановлено, що Клієнт надав дані, зазначені в попередньому реченні, в результаті дій або бездіяльності, що суперечать фактам, він буде нести відповідальність перед dogadamycie.pl за завдані в результаті цього збитки.
 3. Підтвердження реєстрації здійснюється шляхом переходу за посиланням для активації, надісланим на електронну адресу, вказану Клієнтом під час реєстрації.
 4. У момент реєстрації послуги Клієнт:
  а) приймає Умови та Політику конфіденційності та файлів cookie,
  б) поінформований про те, що обробка його персональних даних здійснюється dogadamycie.pl в обсязі, необхідному для
  в) належного виконання послуг, пропонованих через Портал, і більше інформації на цю тему можна знайти в Політиці конфіденційності та файлів cookie
  г) може погодитися на отримання комерційної інформації від dogadamycie.pl на свою адресу електронної пошти (інформаційний бюлетень).
 5. У момент підтвердження реєстрації між Клієнтом і dogadamycie.pl.pl укладається договір, предметом якого є послуги, що надаються dogadamycie.pl на Порталі, на умовах, зазначених у Положеннях.
 6. dogadamycie.pl має право відмовити в наданні послуг, пропонованих через Портал www.dogadamycie.pl у разі, якщо:
  а) Клієнт надає неправдиві дані в реєстраційній формі,
  б) раніше було відмовлено в наданні послуг, пропонованих через Портал www.dogadamycie.pl через обставини, за які Клієнт несе відповідальність,
  в) існує обґрунтована підозра, що послуги, надані dogadamycie.pl будуть використані в цілях, що суперечать закону, в тому числі з порушенням прав та інтересів третіх осіб або для вчинення забороненого діяння,
  г) існує обґрунтована підозра про вчинення дій, які можуть перешкодити або порушити функціонування Порталу www.dogadamycie.pl,
  г) раніше Клієнт особисто або спільно з іншими суб’єктами або через інші суб’єкти використовував послуги, пропоновані Порталом www.dogadamycie.pl, в цілях, що суперечать закону, в тому числі з порушенням прав та інтересів третіх осіб або для вчинення забороненого діяння або порушуючи положення Умов.
 7. Клієнт отримує доступ до Порталу www.dogadamycie.pl через вкладку Панель Клієнта на веб-сайті www.dogadamycie.pl, після попереднього входу, шляхом введення логіну та паролю.
 8. Вхід на вкладку Панель Клієнта відбувається після попередньої реєстрації шляхом введення логіну та паролю Клієнта.
 9. Правильне використання послуг через Портал www.dogadamycie.pl та праввильне відображення сторінок Порталу не вимагає встановлення спеціального програмного забезпечення. Для цього достатньно відповідати мінімальним технічним вимогам щодо користування Інтернетом, а саме: підключення до мережі Інтернет, браузер у версії принаймні Internet Explorer 8.0 (і новіших версій) і Mozilla Firefox у версії 5.0 (і новіших версій); у всіх браузерах має бути встановлене та належним чином працювати програмне забезпечення для створення скриптів, включаючи JavaScript; для відображення деяких об’єктів необхідно буде використовувати програмне забезпечення Flash 5 (або новіші версії), Quicktime, Acrobat Reader.
 10. З dogadamycie.pl можна зв’язатися по телефону за номером +48 22 460 29 90 щодня з 8.00 до 20.00 .
 11. За допомогою Порталу www.dogadamycie.pl Перекладач має можливість зареєструватися та розпочати співпрацю з компанією Lingy Ltd, із штаб-квартирою в Великій Британії (Unit 4, The Courtyard 17 Bond Street, CV11 4BX Nuneaton, United Kingdom Company number 10191556), на портіалі lingy.uk. Правила користування порталом lingy.uk описані в умовах та положеннях, які можна знайти на веб-сайті www.lingy.uk.

§3 ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Замовлення послуг можливе після попереднього входу Клієнта на Порталі www.dogadamycie.pl до Панелі Клієнта.
 2. Після входу на вибір доступні наступні перекладацькі послуги, зокрема:
  а) усний переклад;
  б) письмовий переклад;
  в) завірений переклад;
  г) редагування текстів.
 3. Замовляючи послугу перекладу, Клієнт може самостійно вказати пропоновану дату виконання за допомогою опцій, доступних у вкладці Панель Клієнта, із застереженнями, зазначеними в п. 7.
 4. Перед оформленням замовлення dogadamycie.pl надає Клієнту Умови, специфікації послуги і всі шаблони договорів, що застосовуються до обраної Клієнтом послуги.
 5. Виконання відмінних послуг, ніж зазначені в п. 2 вище відбувається на підставі окремих угод між dogadamycie.pl та Клієнтом, які укладаються через електронну пошту або в письмовій формі. У випадку послуг, зазначених в п. 2 вище, Клієнт надсилає dogadamycie.pl запит на розрахунок ціни разом із матеріалами, призначеними для перекладу. У відповідь на вищезгаданий запит dogadamycie.pl надсилає Клієнту розрахунок ціни робіт та можливу дату їх виконання. Укладення договору з Клієнтом про виконання перекладу відбувається, коли Клієнт підтверджує прийняття послуг, запропонованих dogadamycie.pl та оплачує замовлення. До підтвердження додаються Умови, та специфікація послуги та всі шаблони договорів, що застосовуються до послуги, обраної Клієнтом, який є Споживачем послуги, які були попередньо надані Клієнту та прийняті ним.
 6. Текст перекладу без завірення доступний на дату, вказану dogadamycie.pl у вкладці Панель Клієнта. Передача завірених перекладів відбувається в електронному вигляді у файлі PDF та в письмовому вигляді через поштового оператора, обраного dogadamycie.pl, не пізніше, ніж протягом 14 днів з дня виконання послуги. За бажанням Клієнта письмовий переклад може бути надісланий кур’єром після попередньої оплати Клієнтом поштових витрат, зазначених dogadamycie.pl.
 7. Замовлення приймаються через Портал 24 години на добу, 7 (сім) днів на тиждень.
 8. Передумовою для виконання замовлення та надання послуги є поповнення Рахунку Клієнта (на суму, що принаймні дорівнює вартості замовлення, при цьому сума поповнення не може бути меншою за 20 PLN (двадцять злотих) або онлайн-платіж, що принаймні дорівнює сумі винагороди за виконання замовлення, вказаній в Ціннику.
 9. Тривалість усного перекладу визначається Клієнтом при оформленні замовлення. Платіж для dogadamycie.pl розраховується відповідно до фактичного часу виконання замовлення.
 10. Портал www.dogadamycie.pl має право записувати та архівувати переклади, якщо Клієнт не виявить прямих заперечень проти запису та архівування перекладу.
 11. Заперечення, зазначене в п. 12 вище не виключає можливості обробки інформації про виконаний переклад з метою захисту юридично обґрунтованих інтересів dogadamycie.pl.

§4 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОРТАЛОМ WWW.DOGADAMYCIE.PL

 1. Кожен Користувач і Клієнт Порталу www.dogadamycie.pl зобов’язаний користуватися послугами у спосіб, що відповідає загальноприйнятим нормам права, положенням цих Умов, принципам суспільного співіснування та добрих звичаїв, в тому числі:
  а) утримуватися від будь-якої діяльності, яка може перешкоджати або порушувати функціонування Порталу www.dogadamycie.pl та користування послугами, що надаються Порталом;
  б) не втручатися в роботу комп’ютерних систем, серверів, мереж, а також не намагатися обійти правила або процедури, що застосовуються до користування Порталом, включаючи довільне втручання у форму або зміст веб-сайтів, що належать до Порталу www.dogadamycie.pl;
  в) надавати правдиві персональні дані;
  г) не порушувати права третіх осіб на вихідні матеріали, зокрема авторські права, як у випадку замовлення, так і під час виконання перекладацьких послуг.
 2. Користувачам Порталу www.dogadamycie.pl забороняється надавати протиправний контент, а також використовувати облікові записи інших Клієнтів, передавати свої логін і пароль до Порталу іншим Користувачам.

§5 ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ КЛІЄНТА

 1. dogadamycie.pl залишає за собою право деактивувати обліковий запис Клієнта в разі настання будь-якого з випадків, зазначених у §2 п. 6 та § 4 п. 2 Умов, а також у разі виявлення використання Порталу для незаконної, шкідливої або несумісної з положенням чинного зконодавства або положеннями цих Умов, діяльності. Право, описане в першому реченні, dogadamycie.pl реалізує після попереднього звернення до Клієнта з вимогою усунути порушення протягом 7 днів.
 2. Клієнт, обліковий запис якого було деактивовано, не може повторно зареєструватися на Порталі www.dogadamycie.pl без попередньої згоди dogadamycie.pl.

§6 ПЛАТЕЖІ

 1. З урахуванням п. 2, Клієнт при оформленні замовлення має можливість вибору способу оплати з метою поповнення Рахунку Клієнта, а саме:
  а) платежі, здійснені за допомогою електронних переказів, включаючи безготівкові платежі, здійснені шляхом інтернет-переказів;
  б) платежі, здійснені за допомогою традиційних переказів, здійснених поза мережою Інтернет;
  в) платежі, здійснені за допомогою платіжних карток, включаючи безготівкові платежі, здійснені за допомогою платіжних карток, які були авторизовані банками для здійснення транзакцій в інтернет-середовищі;
  г) платежі, здійснені іншими способами, доступними dogadamycie.pl на основі індивідуальних домовленостей з Клієнтом.
 2. Споживач зобов’язаний здійснювати платежі через платіжний рахунок, якщо одноразова вартість транзакції з dogadamycie.pl, незалежно від кількості пов’язаних з нею платежів, перевищує 20 000 PLN або еквівалент цієї суми, причому транзакції в іноземній валюті конвертуються в злоті за середнім обмінним курсом іноземних валют, опублікованим Національним банком Польщі в останній робочий день, що передує дню здійснення транзакції.
 3. Платежі, зазначені в п. 1 літ. a і в виконуються через платіжного оператора PayPro spółka akcyjna з штаб-квартирою у Познані (60-327), вул. Kanclerska 15, внесеним до реєстру компаній, що ведеться Районним Судом Познань, VIII Господарський Відділ Національного Судового Реєстру № KRS 0000306513, № NIP 781-173-38-52, зі статутним капіталом у розмірі 1 697 000 PLN.
 4. Платіжне доручення надається через форму, на яку Клієнт перенаправляється з Панелі Клієнта після натискання кнопки Поповнення Рахунку, в якій необхідно вказати дані одержувача платіжного доручення, суму до сплати та найменування платежу.
 5. Платежі через платіжного оператора можуть здійснюватися лише особами, уповноваженими використовувати даний інструмент, на підставі якого здійснюється платіж – про виявлені випадки зловживань буде негайно повідомлено компетентні органи.
 6. Доступні наступні способи оплати:
  а) Платіжні картки (Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
  б) Електронні перекази: Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.);
  в) напівавтоматизовані платежі: Deutsche Bank Polska S.A., Plus Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy у Всхові.
 7. Платежі здійснюються з використанням протоколів з’єднання SSL (Security Socket Layer). Після затвердження форми оплати та вибору способу оплати Клієнт автоматично перенаправляється:
  а) на веб-сайт Przelewy24, який є центром авторизації та розрахунків – у разі здійснення платежу з використанням платіжної картки;
  б) на веб-сайт Przelewy24, а потім до відповідного банку – у разі оплати через інтернет-переказ.
 8. Підтвердження оплати, в тому числі поповнення рахунку Клієнта, здійснюється у формі електронного листа, надісланого на адресу Клієнта, вказану в реєстраційній формі.
 9. Платежі, здійснені з використанням платіжної картки, вимагають зазначення наступних даних: ім’я та прізвище власника платіжної картки, номер платіжної картки, термін дії картки та CVV-код.
 10. Інформація про актуальні ціни на послуги, що надаються за допомогою Порталу www.dogadamycie.pl, описана на Порталі. dogadamycie.pl має право в будь-який час змінити Цінник. Оформлення Клієнтом замовлення є одночасно прийняттям цін на послуги, що діють на Порталі.
 11. Клієнт уповноважує dogadamycie.pl виставити рахунок-фактуру ПДВ без підпису одержувача.
 12. Грошові кошти, перераховані Клієнтом у порядку, визначеному в §6 (депозит), зараховуються на Депозитний рахунок з метою забезпечення, оплати та розрахунку сум, належних за надання послуг, пропонованих через Портал www.dogadamycie.pl.
 13. У разі несплати коштів, належних dogadamycie.pl за послугу, dogadamycie.pl має право відшкодувати ці платежі з коштів, накопичених в рамках Гарантійного депозиту на Депозитному рахунку.
 14. Визначення суми коштів, накопичених в рамках Депозитного рахунку, здійснюється протягом 7 днів з моменту виконання послуги.
 15. Якщо після виконання певної перекладацької послуги сума грошових коштів на Депозитному рахунку перевищує суму, належну dogadamycie.pl за виконання даного перекладу, різниця спочатку зараховується dogadamycie.pl на рахунок існуючих або майбутніх заборгованостей dogadamycie.pl, а за відсутності існуючих заборгованостей повертається Клієнту на його вимогу протягом 7 (семи) днів з дня отримання вимоги про повернення коштів.
 16. Про результат врегулювання, зазначений в пкт. 13. Клієнт буде проінформований на електронну адресу, вказану в Панелі Клієнта.
 17. dogadamycie.pl не здійснює пропорційних розрахунків коштів, накопичених на Депозитному рахунку, що означає, що ці кошти повинні повністю покривати те, що належить dogadamycie.pl за виконання послуги.
 18. Стан Рахунку Клієнт доступний Клієнту у вкладці Панель Клієнта.
 19. dogadamycie.pl виставляє рахунок-фактуру ПДВ відповідно до чинного законодавства.
 20. Клієнт несе витрати, пов’язані з виконанням палтежу.
 21. Якщо Клієнт не вносить оплату протягом терміну, зазначеного в короткому викладі умов замовлення та підтвердженні замовлення, договір про надання послуг втрачає чинність.

§6A БОНУСИ ЗА ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ

 1. За кожне поповнення Рахунку Клієнта за допомогою онлайн-платежу та онлайн-платежу за виконання замовлення, зазначеного в § 6 п. 1 літ. а і в, Клієнт отримує Бонусні кошти на суму юрутто:
  а) Поповнення рахунку або онлайн-платіж на понад 180 PLN -> Бонус 20 PLN
  б) Поповнення рахунку або онлайн-платіж на понад 300 PLN -> Бонус 40 PLN
  в) Поповнення рахунку або онлайн-платіж на понад 600 PLN -> Бонус 100 PLN
  г) Поповнення рахунку абоонлайн-платіж на понад 3000 PLN – >Бонус 600 PLN
 2. Бонусні кошти можуть бути використані тільки для придбання послуг, що надаються через Портал.
 3. Бонусні кошти не можуть бути переведені на банківський рахунок Клієнта або видані готівкою.
 4. Бонусні кошти з даного поповнення можуть бути використані Клієнтом безстроково. Бонусні кошти не підлягають поверненню, зокрема, у разі видалення Клієнтом Облікового Запису.
 5. Вся інформація про стан Рахунку Клієнт та нараховані Бонусні кошти доступна в Панелі Клієнта.
 6. dogadamycie.pl не несе відповідальності за будь-які потенційні податкові зобов’язання та розрахунки, пов’язані з використанням Бонусних коштів.

§7 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 1. Вся інформація, вихідні документи, допоміжні матеріали, готові переклади, усна інформація, надана Клієнтом, розглядається dogadamycie.pl як конфіденційна і не буде надана третім особам у будь-який спосіб, за винятком Перекладачів, працівників і співробітників dogadamycie.pl у зв’язку з виконанням послуги перекладу.
 2. Положення про конфіденційність не поширюється на загальнодоступну інформацію та матеріали.

§8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. dogadamycie.pl заявляє, що докладає всіх зусиль для забезпечення найвищого рівня безпеки Користувачів, Клієнтів та Перекладачів, включаючи захист Облікового запису Клієнта, його вмісту та переданого вмісту від сторонніх осіб. Усю інформацію про інциденти, які можуть загрожувати безпеці використання Порталу www.dogadamycie.pl, слід повідомляти на адресу info@dogadamycie.pl. dogadamycie.pl також рекомендує користувачам Порталу використовувати програмне забезпечення для захисту даних, зокрема, антивірусне програмне забезпечення.
 2. dogadamycie.pl несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуги відповідно до чинного законодавства.
 3. Відповідно до обов’язкових положень польського законодавства, змісту Умов або Договору про надання послуг, відповідальність dogadamycie.pl перед Клієнтом обмежується розміром фактично заподіяної шкоди і разом з відповідальністю за договірними штрафами не може перевищувати розміру оплати, внесеної Клієнтом за надання даної послуги. Обмеження відповідальності dogadamycie.pl, описане в цьому розділі, не поширюється на Споживача.

§9 ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ СКАРГИ

 1. У зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Послуги Клієнт має право подати скаргу.
 2. Клієнт зобов’язаний подати скаргу, зазначену в п. 1, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня, коли послуга була фактично надана.
 3. Скарга повинна містити:
  а) дані Клієнта, викладені у спосіб, що дозволяє його ідентифікувати;
  б) назву послуги, пропонованої через Портал www.dogadamycie.pl, якої стосується скарга;
  в) предмет скарги;
  в) обставини, що обґрунтовують скаргу;
  г) зазначення вимоги.
 4. Скаргу слід надсилати в письмовій формі на адресу dogadamycie.pl, вказану в Умовах, або на адресу електронної пошти, вказану dogadamycie.pl як контактну адресу. Скаргу також можна подати через форму на веб-сайті www.dogadamycie.pl на вкладці Контакти.
 5. Підтвердження прийняття скарги на розгляд dogadamycie.pl буде надіслано на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом у скарзі, протягом 4 (чотирьох) днів від дати фактичного прийняття скарги.
 6. Скарга повинна бути розглянута протягом 10 (десяти) днів з дати підтвердження отримання скарги в порядку, зазначеному в пкт. 5. Строк для доповнення скарги не включається до строку розгляду скарги, який, у разі необхідності доповнення скарги, починає відраховуватися лише з дати отримання доповненої скарги.
 7. У разі обґрунтованої потреби термін розгляду скарги може бути продовжений ще на 14 (чотирнадцять) днів після того, як Клієнт буде повідомлений електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану на Панелі клієнта, у разі скарги, з більш тривалим терміном розгляду. Положення першого речення не поширюється на Споживачів.
 8. У випадку, якщо скарга не містить елементів, зазначених у пкт. 3 Клієнту буде запропоновано доповнити відсутні елементи скарги.
 9. Вирішення скарги разом з обґрунтуванням буде надіслано Клієнту на адресу електронної пошти, зазначену в скарзі.

§10 ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ

 1. Лише Клієнт, який є Споживачем, має 14-денний термін для відмови від договору, зазначеного в пар. 2 п. 5 Умов. Споживач має право відмовитися від договору протягом 14 днів без пояснення причин. Термін на відмову від договору закінчується через 14 днів з дати укладення договору.
 2. Для того, щоб скористатися правом на відмову від договору, Споживач повинен повідомити dogadamycie.pl про своє рішення про відмову від договору шляхом однозначної заяви за допомогою листа, надісланого електронною поштою на адресу info@dogadamycie.pl або поштою на адресу вул. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin).
 3. Споживач може скористатися щаблоном форми відмови від договору, доступною на Порталі, але це не є обов’язковим. Для того, щоб дотриматися терміну відмови від договору, Споживачеві достатньо надіслати інформацію щодо реалізації свого права на відмову від договору до закінчення терміну відмови від договору.
 4. У разі відмови від договору dogadamycie.pl повертає Споживачеві всі невикористані кошти, отримані від Споживача, включаючи Гарантійний депозит, негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 14 днів з дати,коли dogadamycie.pl було поінформовано про рішення Клієнта скористатися правом відмови від договору.
 5. Ми повернемо кошти, використовуючи ті самі способи оплати, які були використані Споживачем в оригінальній транзакції, якщо Споживач не погодився на інше рішення; в будь-якому випадку Споживач не несе жодних зборів у зв ‘язку з цим поверненням.
 6. У випадку замовлення перекладацьких послуг, зазначених у п. 3 п. 2 Умови, Споживач не має права відмовитися від договору, оскільки, замовляючи ці послуги, Споживач прямо погоджується на їх повне виконання в узгоджений термін. Перед оформленням замовлення Споживач інформується про те, що після виконання послуги він втрачає право на відмову від договору та що частина перекладів доставляється у формі цифрового контенту, що не записаний на матеріальному носії. У зв’язку з цим Споживач зобов’язаний подати заяву [через панель клієнта? Поштою?], що містить прохання розпочати виконання послуги до закінчення терміну відмови від договору та що він прийняв до уваги інформацію про втрату права на відмову від договору після повного виконання послуги dogadamycie.pl.
 7. У разі відмови від договору про надання перекладу у формі цифрового контенту Споживач зобов’язаний припинити використання цього перекладу та надання його третім особам.

§11 КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. dogadamycie.pl залишає за собою право видавати окремі рекламні правила, право видавати окремі правила для окремих послуг і право вносити зміни до Умов з урахуванням наступних положень.
 2. Інформація про внесення змін до Умов та видання окремих положень буде надіслана Клієнту електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом як контактну адресу.
 3. Зміни до Умов та окремі положення будуть додатково опубліковані на веб-сайті www.dogadamycie.pl.
 4. Зміни до Умов та окремі положення набувають чинності через 14 (чотирнадцять) днів після їх введення в електронні засоби зв’язку таким чином, щоб Клієнт міг ознайомитися з їх змістом, відповідно до пункту 3 вище.
 5. Сторони визнають, що Клієнт прийняв зміни до Умов, якщо він не розірвав Договір про надання послуг до закінчення строку, зазначеного в пункті 4 вище. Право на розірвання Договору про надання послуг не застосовується, якщо зміна Умов стосується лише послуги, яка не передбачена Договором про надання послуг і не використовується Клієнтом, або введення нової послуги.
 6. Клієнт має право розірвати укладений договір, зазначений в пар. 2 п. 6 Умов (що еквівалентно запиту на видалення облікового запису на Порталі), надіславши відповідну заяву на адресу info@dogadamycie.pl. Розірвання договору (видалення облікового запису) відбудеться через 14 днів після подання запиту.
 7. До оцінки прав і обов’язків dogadamycie.pl та Клієнта, а також у питаннях, не врегульованих Умовами або Договором, застосовується польське законодавство.
 8. Положення Умов не впливають на права Споживача, передбачені чинним законодавством, які застосовуються до положень Умов.
 9. dogadamycie.pl не зобов’язується використовувати позасудове вирішення спорів зі споживачами, хоча намагатиметься вирішувати будь-які потенційні суперечки з Користувачами мирним шляхом. Потенційні суперечки з Користувачем, який є споживачем, вирішуються судом загальної юрисдикції, компетентним відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу, тоді як потенційні суперечки з Користувачем, який не є споживачем, вирішуються судом загальної юрисдикції, компетентним за  місцезнаходженням dogadamycie.pl.
 10. Електронне посилання на платформу ОВС, яка доступна польською мовою за адресою https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Головна сторінка платформи ОВС: https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 11. Захист персональних даних Клієнтів, включаючи зобов’язання надавати інформацію відповідно до GDPR та інші питання, що стосуються їх конфіденційності в рамках Порталу www.dogadamycie.pl, регулюється “Політикою конфіденційності та файлів cookie”, доступною на веб-сайті Порталу. Політика конфіденційності та файлів cookie є невід’ємною частиною цих Умов.