Korekta tekstów

Korekta tekstów to usługa polegająca na dostosowaniu treści do specyfiki danego kraju, dziedziny wiedzy lub grona odbiorców. Dzięki temu gotowy materiał jest lepiej odbierany przez czytelników.

Współpracujący z nami native speakerzy posiadają gruntowną wiedzę lingwistyczną w oparciu o wykształcenie, specjalizację językową i znajomość lokalnych zwyczajów. Na każdym etapie zlecenia umożliwiamy przeprowadzenie konsultacji merytorycznej tekstu ze specjalistami: pracownikami naukowymi instytutów badawczych, lekarzami, ekonomistami…

Korekta tekstu może dotyczyć dokumentu już przetłumaczonego lub być dodatkowym elementem zlecenia tłumaczenia (pisemnego, strony WWW).

Korekta naukowa dotyczy tekstów przeznaczonych do publikacji w zagranicznych czasopismach.

Powiązane