TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Realizujemy tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumaczy przysięgłych. Przekład uwierzytelniony jest wymagany w przypadku dokumentacji sądowej lub mającej jakąkolwiek moc prawną – dyplomów i świadectw, dokumentów wizowych, dokumentów dotyczących zmiany stanu cywilnego czy adresu zameldowania, aktów kupna/sprzedaży itp.

Na każdej stronie dokumentu tłumacz przysięgły umieszcza swoją pieczęć, co jest równoznaczne z poświadczeniem przez niego zgodności tekstu źródłowego z docelowym.

Oczywiście odpowiedni specjalista może przetłumaczyć przysięgłe nie tylko wyżej wymienione teksty, ale też każdy inny dokument.

Nie doliczamy dodatkowych kosztów niezależnie od stopnia trudności tekstu czy terminu realizacji. Zawsze dbamy o jakość tłumaczonych tekstów.