Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenia uwierzytelnione lub poświadczone, a szerzej znane jako tłumaczenia przysięgłe, przygotowywane są przez tłumacza przysięgłego. Osoba taka posiada specjalne uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Konieczność posiadania tych uprawnień oznacza w praktyce, że nie każdy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym. Tłumaczenie wykonane przez takiego specjalistę muszą być opatrzone formułą poświadczającą i pieczątką tłumacza przysięgłego. Ponadto tłumacz przysięgły składa swój podpis, który jest zgodny z tym, który złożył w Ministerstwie Sprawiedliwości, co potwierdza wiarygodność dokumentu.

W jakich przypadkach należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Praktycznie każdy dokument urzędowy powinien zostać przełożony przez tłumacza przysięgłego, ponieważ na takiej osobie ciąży odpowiedzialność prawna, która chroni jego klientów przed ewentualnymi stratami majątkowymi wynikających z błędów w tłumaczeniu przysięgłym. W przypadku popełnienia błędu klient może uzyskać odszkodowanie, co w przypadku spraw urzędowych jest niezwykle istotne. Ponadto tłumacz przysięgły ma obowiązek umieszczenia na dostarczonym dokumencie informacji o tym, czy tekst został przełożony z oryginału czy jego kopii.

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłe dotyczą w zasadzie wszystkich dokumentów urzędowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, polskie urzędy nie mogą akceptować żadnych dokumentów, które sporządzone są w języku obcym. Dotyczy to zwłaszcza: aktów notarialne, decyzji administracyjnych, aktów stanu cywilnego, certyfikatów, wyroków sądowych, pełnomocnictw i wiele innych.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ

Tłumaczenie dowodu rejestracyjnego

Częstym przypadkiem, w którym niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe, jest sprowadzenie samochodu z zagranicy. Od sprzedawcy otrzymasz dowód rejestracyjny sporządzony w języku urzędowym kraju pochodzenia. Aby móc zarejestrować taki pojazd w Polsce, należy przedłożyć oryginały tych dokumentów wraz z poświadczonym tłumaczeniem.

Tłumaczenie dokumentacji medycznej

Tłumaczenie przysięgłe dokumentacji medycznej wymaga nie tylko znajomości zagadnienia, ale przede wszystkim specjalistycznego słownictwa. Tego typu dokumenty często są wymagane przez polskie oraz zagraniczne urzędy oraz inne podmioty, jak np. towarzystwa ubezpieczeniowe. Zdajemy sobie sprawę, że od jakości tłumaczenia może zależeć to, czy będziesz w stanie dopiąć formalności. Dlatego takie treści tłumaczone są u nas przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę oraz wykształcenie.

Tłumaczenie dokumentacji urzędowej

Dokumenty medyczne nie są jedynymi, których będą od Ciebie wymagały urzędy. Dotyczy to także takich treści, jak np. akty urodzenia, świadectwa szkolne, dyplomy, suplementy i wielu innych dokumentów. Będziesz ich potrzebować chcąc pozytywnie załatwić sprawę w jakimkolwiek urzędzie i to niezależnie, czy to w Polsce, czy za granicą. Zadbamy o jakość tłumaczenia przysięgłego w takich przypadkach – skorzystaj z darmowej wyceny.

Skorzystaj z usług tłumacza przysięgłego

Jeżeli potrzebujesz przetłumaczyć dokument urzędowy, to skorzystaj z naszego formularza bezpłatnej wyceny. Dzięki niemu w ciągu 15 minut poznasz cenę takiej usługi.Jeżeli ją zaakceptujesz, to przetłumaczone dokumenty w formie skanu otrzymasz zwrotnie na swój adres email, zaś oryginał tłumaczenia wyślemy za darmo pocztą.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ