Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie uwierzytelnione lub poświadczone, a szerzej znane jako tłumaczenie przysięgłe przygotowywane jest przez tłumacza przysięgłego. Taki tłumacz posiada specjalne uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Oznacza to, że nie każdy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym.

Tłumaczenie wykonane przez takiego specjalistę muszą być opatrzone formułą poświadczającą i pieczątką tłumacza przysięgłego. Ponadto tłumacz przysięgły składa swój podpis, który jest zgodny z tym złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości, co potwierdza wiarygodność dokumentu.

W jakich przypadkach należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Praktycznie każdy dokument urzędowy powinien zostać przełożony przez tłumacza przysięgłego, ponieważ na takim tłumaczy ciąży odpowiedzialność prawna, która chroni jego klientów przed ewentualnymi stratami majątkowymi wynikającymi z błędów w tłumaczeniu przysięgłym. W przypadku popełnienia błędu klient może uzyskać odszkodowanie co w przypadku spraw urzędowych jest niezwykle istotne. Ponadto tłumacz przysięgły ma obowiązek umieszczenia na tłumaczeniu informacji o tym, czy tekst został przełożony z oryginalnego dokumentu czy kopii oryginału.

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego?

Akty notarialne, decyzje administracyjne, akty stanu cywilnego, certyfikaty, wyroki sądowe, dokumenty rejestracyjne samochodu sprowadzonego z zagranicy, pełnomocnictwa i wiele innych.

Skorzystaj z usług tłumacza przysięgłego

Jeżeli potrzebujesz przetłumaczyć dokument urzędowy, to skorzystaj z naszego formularza bezpłatnej wyceny, dzięki któremu w 15 minut poznasz cenę takiej usługi i jeżeli ją zaakceptujesz, to przetłumaczone dokumenty w formie skanu otrzymasz zwrotnie na swój adres email, oryginał tłumaczenia wyślemy pocztą.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ