Tłumaczenia certyfikowane w Wielkiej Brytanii – czyli jakie?

Tłumaczenia certyfikowane w Wielkiej Brytanii

Tłumaczenia przysięgłe wykonane w Polsce nie zawsze są honorowane poza granicami kraju. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Czy wymagane są tłumaczenia certyfikowane? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym właśnie wpisie. Dowiedz się, czym tłumaczenia przysięgłe różnią się od tłumaczeń certyfikowanych i jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać tłumaczem certyfikowanym na terenie Wielkiej Brytanii.


Tłumaczenia przysięgłe z Polski, honorowane w Wielkiej Brytanii


Tłumaczenia certyfikowane w Wielkiej Brytanii

Tłumaczenia certyfikowane w Wielkiej Brytanii są odpowiednikiem polskich tłumaczeń uwierzytelnionych (tłumaczeń przysięgłych). Są one honorowane przez brytyjskie organy urzędowe, uniwersytety i ambasady. Tłumaczenia certyfikowane są poświadczone przez notariusza. Jest to jednoznaczne, z tym że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w tłumaczeniu, można w łatwy sposób zidentyfikować tłumacza i pociągnąć go do odpowiedzialności prawnej.

Kim jest tłumacz certyfikowany?

W Wielkiej Brytanii nie istnieje taki zawód jak “tłumacz przysięgły”. Zamiast tego występuje “tłumacz certyfikowany”. Aby tłumaczenie było honorowane przez państwowe organy, musi zawierać specjalne oświadczenie o zgodności z oryginałem. To właśnie od tego certyfikatu wzięła się nazwa tłumacza. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii nie ma jasno określonych wymagań wobec osób, chcących profesjonalnie działać w branży tłumaczeń. Jak zatem upewnić się, że osoba podająca się za tłumacza posiada odpowiednie kwalifikacje?

Tłumacze w Wielkiej Brytanii

Aby potwierdzić swoje kompetencje, tłumacze mogą ukończyć studia w zakresie translatoryki lub odbyć specjalny kurs. Mogą to zrobić zarówno online (np. w The Certified Translation Professional), jak i stacjonarnie (np. w City University of London). Inaczej wygląda sprawa w przypadku tłumaczeń dla wymiaru sprawiedliwości czy organów państwowych. Tutaj wymagany jest dyplom DPSI (The Diploma in Public Service Interpreting). 

Aby otrzymać ów dyplom, trzeba zdać specjalny egzamin. Jest on podzielony na trzy specjalizacje: zdrowie, samorządy lokalne i prawo angielskie lub szkockie. Co więcej, składa się on zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Jest dość trudny i wymaga znajomości specjalistycznej terminologii. Dyplom DPSI uprawnia do wpisania do rejestru tłumaczy prowadzonego przez National Register of Public Interpreter.

Stowarzyszenia tłumaczy w Wielkiej Brytanii

Warto również wspomnieć o tym, że w Wielkiej Brytanii istnieją różne stowarzyszenia skupiające tłumaczy. Są to stowarzyszenia tłumaczy sądowych, policyjnych lub środowiskowych. Odpowiedzialność za poziom tłumaczenia spoczywa na instytucjach, które kształcą tłumaczy oraz na organizacjach ich zrzeszających. Aby zostać członkiem takiej organizacji, trzeba spełnić odpowiednie wymagania. Dzięki temu poziom wiedzy, wykształcenia i doświadczenia jest jednakowy wśród wszystkich tłumaczy.

Tłumaczenia przysięgłe w Wielkiej Brytanii

Jak widzisz, tłumaczenia certyfikowane różnią się od tłumaczeń przysięgłych. Patrząc na to wszystko, w głowie może się pojawić jedno pytanie, a mianowicie: czy tłumaczenia przysięgłe wykonane w Polsce są honorowane na terenie Wielkiej Brytanii? Zgodnie z umowami międzynarodowymi, dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na terenie Polski są ważne w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że spokojnie można z nimi pójść do urzędu, ambasady czy na uczelnię.

Tłumaczenia przysięgłe za granicą

Jak to wygląda w przypadku innych państw? Jest to dość skomplikowane, ponieważ nie ma co do tego żadnych przepisów unijnych. W niektórych krajach tłumaczenia przysięgłe wykonane na terenie Polski są ważne i nie ma z nimi problemów. W innych natomiast wymagane jest poświadczenie, a czasem i ponowne przetłumaczenie danego tekstu. W jeszcze innych organy same zalecają, aby tłumaczenia były sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego i podbite jego pieczęcią.

Wymagania wobec tłumaczeń przysięgłych i certyfikowanych

Wróćmy jednak do tematu Wielkiej Brytanii. Aby tłumaczenie było honorowane przez brytyjskie organy urzędowe, musi spełnić pewne wymagania. W przypadku tłumaczeń wykonanych na terenie Zjednoczonego Królestwa (tłumaczeń certyfikowanych): 

  • tłumacz musi być członkiem oficjalnej organizacji zawodowej, takiej jak Institute of Translation & Interpreting (ITI) lub Chartered Institute of Linguists (CIoL),
  • tłumacz musi pracować w firmie zrzeszonej w Association of Translation Companies.

Jeżeli chodzi o tłumaczenia wykonane poza granicami Wielkiej Brytanii, to wymagane jest, aby:

  • tłumacz był członkiem organu urzędowego w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania,
  • zgodność z oryginałem została poświadczona przez właściwą Ambasadę Zagraniczną.

Statement of truth w tłumaczeniach

Co więcej, w tłumaczeniach certyfikowanych musi być zawarte statement of truth. Jest to oświadczenie potwierdzające prawdziwość faktów zawartych w dokumencie. Statement of truth jest wymagane przy każdym piśmie, zeznaniu świadka, opinii biegłego i niektórych innych dokumentach. Zgodnie z prawem oświadczenie musi:

  • być sporządzone w języku ojczystym świadka,
  • być opatrzone datą jego podpisania. 

Osoba, która podpisała statement of truth, deklaruje, że zrozumiała sens i znaczenie oświadczenia oraz ma świadomość, że postępowanie o obrazę sądu może być wszczęte przeciwko każdemu, kto składa lub powoduje złożenie fałszywego oświadczenia.

Tłumaczenia certyfikowane i przysięgłe w Wielkiej Brytanii

Podsumowując, brytyjskie tłumaczenia certyfikowane różnią się od polskich tłumaczeń przysięgłych. Wymagają one zupełnie innych dokumentów i różnią się wymaganiami wobec tłumaczy. Na szczęście, tłumaczenia wykonane na terenie Polski są honorowane przez brytyjskie urzędy i instytucje. Wyjeżdżając do Anglii w celu załatwienia jakichś spraw, wystarczy Ci tłumaczenie przysięgłe. 
Szukasz tłumaczeń przysięgłych? Jesteś w dobrym miejscu. Oferujemy tłumaczenia online w wysokiej jakości i przystępnej cenie. Tłumaczymy w aż 60 językach i ponad 300 parach językowych. Zamawiasz online, oryginały tłumaczenia przysięgłego otrzymujesz pocztą. Wyceń tłumaczenie.


Tłumaczenia przysięgłe? Zamawiaj wygodnie online.