7 rzeczy, które musisz wiedzieć o tłumaczeniach uwierzytelnionych

Co to jest tłumaczenie uwierzytelnione? To specjalny rodzaj tłumaczenia przygotowywany przez uprawnioną do tego osobę, czyli tłumacza przysięgłego. Poświadcza on prawdziwość tłumaczenia z oryginałem, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W jaki sposób? Poprzez podpisanie i podbicie go pieczęcią. Tłumaczenie uwierzytelnione najczęściej jest potrzebne przy dokumentach prawnych, notarialnych i urzędowych.

Zamawiaj tłumaczenia przysięgłe online przez 24/7

Tłumaczenie uwierzytelnione a przysięgłe

Czym jest więc tłumaczenie przysięgłe? Tak naprawdę tym samym co tłumaczenie uwierzytelnione. Nie ma między nimi żadnej różnicy. Co więcej, sam termin “tłumaczenie przysięgłe” formalnie nie istnieje. Nie pojawia się on w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Prawidłowe określenie tego typu przekładów to jedynie “tłumaczenia uwierzytelnione” i “tłumaczenia poświadczone”.

Kiedy potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego w Polsce?

Wiele osób uważa, że tłumaczenia uwierzytelnione są lepszą wersją zwykłych tłumaczeń. W gruncie rzeczy jednak nie ma między nimi jakościowej różnicy. Każde tłumaczenie powinno zostać wykonane w staranny i profesjonalny sposób. Tłumaczenie uwierzytelnione nie zawsze jest konieczne. Wymagane jest wyłącznie wtedy, gdy trzeba formalnie potwierdzić autentyczność danego dokumentu. Przydaje się więc przy aktach urodzenia, świadectwach ukończenia szkoły czy zaświadczeniach lekarskich.

Czy tłumaczenia poświadczone w Polsce są ważne za granicą?

Zastanawiasz się pewnie, jak to jest z honorowaniem takich tłumaczeń. Czy tłumaczenia poświadczone w Polsce są ważne za granicą? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta. Wszystko dlatego, że nie ma co do tego żadnych przepisów unijnych. Co za tym idzie, w niektórych przypadkach polskie tłumaczenia przysięgłe są honorowane, a w innych nie. Przy zaistnieniu tych drugich okoliczności często wymagane jest ponowne przetłumaczenie, uzyskanie poświadczenia przez odpowiednią osobę lub uzyskanie apostille. Oba rozwiązania wiążą się z często niechcianymi, dodatkowymi kosztami.

Czy tłumaczenia uwierzytelnione za granicą są ważne w Polsce?

Jak to wygląda z drugiej strony? Czy tłumaczenia uwierzytelnione za granicą są ważne w Polsce? Zgodnie z przepisami, wszelkie tłumaczenia wykonane na potrzeby obrotu prawnego w Polsce powinny zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego, który uprawnienia do wykonywania zawodu nabył w Polsce.

Spora ilość osób nie jest tego świadoma, przez co często naraża się na dodatkowe koszty związane z ponownym tłumaczeniem lub uwierzytelnianiem. Pamiętaj więc, że tłumaczenia poświadczone za granicą co do zasady nie są honorowane na terenie Polski.

Status tłumacza przysięgłego w wybranych krajach za granicą (Włochy, Wielka Brytania, Niemcy)

Co ciekawe, Polska nie jest jedynym krajem, w którym nie uznaje się tłumaczeń wykonanych przez zagranicznych tłumaczy przysięgłych. Co więcej, w wielu państwach zawód tłumacza przysięgłego po prostu nie istnieje. Jak już wcześniej wspomniałem, nie ma co do tego określonych przepisów unijnych. Dowiedz się, jak wygląda status tłumacza przysięgłego w wybranych krajach za granicą.

Wielka Brytania

Zacznijmy od Wielkiej Brytanii. W kraju tym nie ma czegoś takiego jak tłumaczenia przysięgłe. Zamiast nich w Wielkiej Brytanii są tłumaczenia certyfikowane. Czym się od siebie różnią? Osobą je wykonującą i wymogami formalnymi. Tłumaczenie certyfikowane musi zostać wykonane przez osobę specjalizującą się w danym rodzaju tłumaczeń i poświadczone przez notariusza. Urzędy w Wielkiej Brytanii honorują polskie tłumaczenia przysięgłe pod warunkiem, że są one poświadczone przy pomocy apostille.

Niemcy

Jak to wygląda w Niemczech? Tam honorowanie polskich tłumaczeń przysięgłych jest zależne od przepisów obowiązujących w danym landzie.  W niektórych z nich nie ma z tym problemów, w innych natomiast wymagane jest poświadczenie lub ponowne przetłumaczenie przez niemieckiego tłumacza przysięgłego. 

Co ciekawe, w Niemczech istnieje Federalne Stowarzyszenie Tłumaczy Pisemnych i Ustnych (BDÜ), do którego należy około 80% niemieckich tłumaczy. Jeżeli Twoje dokumenty będą potrzebować ponownego tłumaczenia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że trafią do tłumacza należącego do tej właśnie organizacji.

Włochy

Przyjrzymy się jeszcze Włochom. W kraju tym, nie istnieje państwowa baza tłumaczy i nie ma przepisów regulujących status tłumacza przysięgłego. Jedyne wymaganie wobec włoskich tłumaczy to biegła znajomość języka obcego oraz włoskiego. Można jednak ubiegać się o wpisanie na listę tłumaczy biegłych. Taką ewidencję prowadzą wszystkie sądy i Izby Handlowe. Jest to sposób na zdobycie prestiżu w zawodzie tłumacza we Włoszech.

Czy polskie tłumaczenia przysięgłe są uznawane we Włoszech? Zgodnie z obustronnym porozumieniem jeszcze z 1989 roku między władzami PRL a włoskim rządem, “oryginały lub uwierzytelnione odpisy, dokumentów i tłumaczenia zwolnione są z legalizacji”. Tym samym do załatwienia sprawy we włoskim urzędzie wystarczy Ci tłumaczenie przysięgłe z polskiego na włoski. Pomijany jest wymóg uzyskania apostille.

Sprawdź:

Tłumaczenia uwierzytelnione w wybranych krajach anglojęzycznych i europejskich

Tłumaczenie uwierzytelnione a apostille

Tak przy okazji – czym właściwie jest to całe apostille? Klauzula apostille to poświadczenie autentyczności dokumentu w jednym państwie w celu legalnego użycia go w drugim państwie. W Polsce apostille wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Taka legalizacja tłumaczenia kosztuje 60 zł.

Warto pamiętać, aby najpierw zlecić tłumaczenie przysięgłe i dopiero potem złożyć wniosek o apostille. Każdy kraj, który złożyć podpis pod Konwencją Haską, ma obowiązek przyjmować do obiegu prawnego dokumenty zalegalizowane w kraju, który również jest sygnatariuszem tego dokumentu. 

Pamiętaj też, że nie wszędzie polskie tłumaczenia przysięgłe są respektowane. Jeśli więc chcesz posługiwać się przetłumaczonymi dokumentami za granicą, zadbaj w pierwszej kolejności o tłumaczenie przysięgłe a następnie o wydanie apostille. W ten prosty sposób żaden zagraniczny urząd nie odmówi Ci rozpatrzenia Twojej sprawy.

Co to jest strona rozliczeniowa tłumaczenia?

Zastanawiasz się pewnie, jaki jest koszt takiego tłumaczenia. Tak naprawdę, wszystko zależy od biura tłumaczeń i jego stawki za stronę rozliczeniową tłumaczenia. Co to jest strona rozliczeniowa tłumaczenia? To odpowiednia liczba znaków ze spacjami tworząca tekst. Najczęściej wycenie podlega tekst docelowy, czyli ten, który jest już przetłumaczony.

Ile wynosi strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego?

W przypadku tłumaczenia przysięgłego strona rozliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami. Ilość ta została określona w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Oznacza to, że żaden tłumacz ani biuro tłumaczeń nie może zmniejszyć liczby znaków strony rozliczeniowej. Co więcej, warto mieć na uwadze fakt, że wszelkie pieczęcie, podpisy i sygnatury muszą zostać odpowiednio opisane przez tłumacza. Oznacza to, że docelowy tekst może zawierać znacznie więcej znaków niż tekst źródłowy.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego

Jak to wygląda w przypadku zwykłego tłumaczenia? Różnie to bywa. Mówi się, że strona rozliczeniowa wynosi wtedy 1800 zzs. Nie jest to jednak nigdzie uregulowane, przez co spora liczba biur tłumaczeń zaniża tę liczbę. Dlaczego? Ponieważ jest to dla nich opłacalne. 

Określając stronę rozliczeniową na 1500 znaków ze spacjami, biura tłumaczeń mogą sobie pozwolić na zaoferowanie mniejszej stawki za jednostkę rozliczeniową. Klienci często nie zdają sobie sprawy, ile powinna wynosić strona rozliczeniowa i przez to decydują się na tłumaczenia po (teoretycznie) niższej cenie. Rozwiązanie to owszem jest atrakcyjne, ale nie przy dłuższych tekstach. Może się bowiem okazać, że koszt takiego tłumaczenia będzie znacznie wyższy.

Tłumaczenia uwierzytelnione – co musisz o nich wiedzieć?

Decydując się na tłumaczenia uwierzytelnione (potocznie nazywane przysięgłymi), musisz pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, nie ma różnicy jakościowej między zwykłymi a przysięgłymi tłumaczeniami. Tłumaczenia uwierzytelnione są po prostu przeznaczone do obrotu prawnego. 

Po drugie, polskie tłumaczenia uwierzytelnione nie zawsze są honorowane za granicą. Jeżeli jednak są, to często wymagają poświadczenia przy pomocy apostille. Pewnym wyjątkiem są również umowy bilateralne między państwami, na mocy których np. tłumaczenia przysięgłe z Polski są honorowane we Włoszech. Pamiętaj również o tym, że cena takiego tłumaczenia zależy od stawki za stronę rozliczeniową. Strona rozliczeniowa ma stałą wartość wynoszącą 1125 zzs. Mając tę wiedzę, możesz śmiało zabrać się za zlecenie tłumaczenia przysięgłego. Online – tak najlepiej.

Tłumaczenia? Zamawiaj wygodnie przez Internet