Jakie terminy związane z lokalizacją tłumaczenia warto znać planując ekspansję zagraniczną w swojej firmie?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który planuje rozwijać swoją firmę na zagranicznych rynkach, to przed Tobą nie tylko zaprojektowanie strony internetowej wraz z ofertą w innym języku, ale również dostosowanie całej komunikacji do odbiorców, których zwyczaje i preferencje zakupowe są zupełnie inne i wynikają z różnic kulturowych.

Znajomość poniższych definicji usprawni ekspansję zagraniczną w Twojej firmie

Terminy, które prezentujemy przydadzą Ci się nie tylko, aby lepiej zrozumieć pojęcie i sens lokalizacji. Będą one przydatne również w procesie opracowywania obcojęzycznych materiałów, bez względu na to, czy będą za to odpowiedzialni pracownicy Twojej firmy czy zewnętrzna agencja tłumaczeń.

Tłumaczenie maszynowe

Tłumaczenie wykonywane automatycznie, za pomocą translatora. Wzbudza nadal kontrowersje w branży, ponieważ w wielu przypadkach jego jakość odbiega od usług translatorskich świadczonych przez zwykłych tłumaczy. Coraz częściej jednak spotyka się w ofercie biur tłumaczeń usługi z zakresu post-editingu, kiedy mamy do czynienia z przekładem maszynowym weryfikowanym i poprawianym merytorycznie przez człowieka.

Pamięć tłumaczeniowa

To baza przetłumaczonych słów i fragmentów tekstu, którą potem można wykorzystać podczas wykonywania podobnego tłumaczenia, np. opisu kolejnego produktu z tej samej serii. Ułatwia proces tłumaczenia i znacznie go przyspiesza. Biorąc pod uwagę, że każda branża ma swoje specjalistyczne słownictwo, również regularne tworzenie bazy terminów usprawni wykonywanie przekładu. Inną kwestią natomiast pozostaje, kto będzie właścicielem tych danych – Twoja firma czy agencja tłumaczeniowa w przypadku zlecenia tłumaczenia na zewnątrz.

Dopasowania pełne i rozmyte w tłumaczeniach

Po angielsku to odpowiednio exact matches i fuzzy matches. Te terminy są związane z tłumaczeniem za pomocą narzędzi translatorskich, tzw. CAT tools (ang. CAT, computer-assisted translation – tłumaczenie wspomagane komputerowo), posiadających pamięci tłumaczeniowe. Po wgraniu do programu tekstu do tłumaczenia otrzymujemy informację, ile wyrażeń i terminów jest już przetłumaczonych całkowicie lub częściowo na podstawie historii zapamiętanych przekładów. Niektóre biura tłumaczeń uwzględniają procent dopasowań w wycenie tłumaczenia, dzięki czemu koszty zlecenia są niższe.

Tłumaczenie ciągłe

Kolejny angielski termin, który w oryginale brzmi continuous translation. To proces, w którym zleceniodawca otrzymuje tłumaczenie wykonywane przez tłumacza w systemie całodobowym, dzięki czemu dynamicznie zmieniające się treści, np. na stronie internetowej, mogą być na bieżąco aktualizowane. Korzystając z takiej usługi, możemy zlecać tłumaczenia przez cały czas, w postaci krótkich tekstów.

Minimum Viable Localization (MVL)

Ten termin możemy przetłumaczyć opisowo, analogicznie do pojawiającego się już w języku polskim Minimum Viable Product (MVP) – jest to produkt, w tym przypadku lokalizowane tłumaczenie, które jest przygotowane w podstawowym zakresie do wprowadzenia na rynek. W przypadku usług translatorskich często jest to związane z tłumaczeniem aplikacji – wystarczy dobre przełożenie tytułu i meta danych na kilka języków, aby sprawdzić, czy na platformie do sprzedaży aplikacji nasz produkt spotka się z zainteresowaniem. Jeśli tak, można zainwestować w pełne tłumaczenie wszystkich treści na wybrany język.

Tego typu rozwiązanie pozwoli minimalizować koszty i rozpoznać możliwości Twoich produktów na rynku, zanim zainwestujesz więcej pieniędzy w ich promocję.

Dlaczego podstawowa wiedza z zakresu lokalizacji tłumaczenia jest ważna?

Wyżej przedstawione definicje oczywiście nie wyczerpują tematu lokalizacji tłumaczenia. Z pewnością jednak dadzą Ci podstawową wiedzę, w jaki sposób przygotować się do wprowadzenia tego typu rozwiązania oraz na co zwracać uwagę przy zlecaniu jego wykonania agencji tłumaczeniowej.