Czym jest transkreacja i jak jej użyć w rozwoju biznesu?

Wraz z postępującym rozwojem międzynarodowych kontaktów biznesowych, mnogości kanałów dotarcia, różnorodnych oczekiwań klientów, coraz częściej w strategiach marketingowych spotykamy się z synergią działań. SEO, copywriting, marketing w mediach społecznościowych przestały być samotnymi wyspami i tylko umiejętne łączenie tych sfer daje wymierne efekty w postaci konwersji. Nie inaczej jest w branży tłumaczeniowej, w której wyrazem takiego podejścia jest transkreacja.

Transkreacja = translation + creation

czyli działanie z pogranicza przekładu i kreatywnego podejścia. Ideą tłumaczenia jest wierne oddanie idei tekstu oryginalnego z zachowaniem, w miarę możliwości, jego formy i struktury. Dzięki temu przekład powinien oddziaływać na odbiorcę tak samo lub podobnie jak oryginał. Najłatwiej osiągnąć taki efekt w tekstach prawniczych czy technicznych, w których terminologia jest ściśle określona, trudniej natomiast w przekładzie literatury i poezji, które wymagają od tłumacza szerokiej wiedzy nie tylko językowej, ale i merytorycznej.

Zupełnie inną kategorią są teksty publicystyczne i reklamowe, które, wraz z dynamicznym rozwojem nowych środków i kanałów promocji, przestały sprowadzać się do informowania o produkcie z chwytliwym call to action na początku i/lub końcu komunikatu. Ich rolą stało się oddziaływanie na emocje, budowanie pozytywnych skojarzeń, czemu w sukurs przyszedł copywriting i content marketing. A kiedy tego typu treści — w postaci artykułów, postów, sloganów etc. — zechcemy przełożyć na język obcy, transkreacja będzie działaniem, z którego powinniśmy skorzystać.

Transkreacja a klasyczne tłumaczenie

Spójrzmy na kilka przykładowych haseł reklamowych:

– Bądźmy #bardziej otwarci! (reklama z okazji otwarcia Centrum Handlowego Serenada)

– „Moda tak jak Lubicz” (reklama Bonarka City Center z Małgorzatą Kożuchowską; „Lubicz” to nazwa ulicy w Krakowie)

– „Bezwstydnie luksusowa. Z rozwiązaniami klasy wyższej” (reklama nowego Opla Astry).

Jakie są założenia zwykłego tłumaczenia i transkreacji, a więc „tłumaczenia kreatywnego”?

Tłumaczenie Transkreacja
– dbałość o poprawność językową

– dbałość o poprawność merytoryczną, znajomość kontekstu

– zachowanie komunikatywności i formy przekazu

– dbałość o poprawność językową

– dbałość o poprawność merytoryczną, znajomość kontekstu

– zachowanie komunikatywności przekazu i zastosowanie takich środków językowych, aby oddziaływanie przekładu było równie silne jak tekstu oryginalnego

Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego rozwiązania, powinniśmy określić cel danego komunikatu i sposób, w jaki powinien oddziaływać na naszych odbiorców.

Transkreacja w rozwoju biznesu

Jak z niej skorzystać?

  • Kiedy prowadzimy biznes o charakterze międzynarodowym i docieramy do zagranicznych odbiorców, warto budować spersonalizowany przekaz, oddziałujący na emocje, co ułatwi nam budowanie relacji.
  • Jeżeli tworzymy dobre treści o szerokim zasięgu w naszym rodzimym języku, nie marnujmy tego potencjału — dzięki kreatywnemu tłumaczeniu osiągniemy podobny efekt w komunikacji z zagranicznym odbiorcą.
  • Ważne jest, aby komunikowanie marki było jednakowe bez względu na lokalizację (co wpływa dodatnio na wizerunek i buduje zaufanie) — dzięki transkreacji jesteśmy w stanie przełożyć jeden tekst bazowy na wiele wariantów językowych.
  • Zatrudnienie specjalisty z biegłą znajomością języka, którego działania są związane z obszarami tłumaczenia i copywritingu będzie istotnym wsparciem dla działań marketingowych firmy. Może się również okazać korzystne z punktu widzenia optymalizacji kosztów.


Poszukujesz tłumaczenia lub korekty tekstów dla Twojego biznesu?