Jak założyć firmę w Niemczech — co warto wiedzieć?

Niemcy to nadal jeden krajów atrakcyjnych dla polskich pracowników i przedsiębiorców. Według portalu Money.pl w ubiegłym roku na 43,5 miliona zatrudnionych na terytorium naszych zachodnich sąsiadów, szacunkowo aż 1,83% pracujących stanowili Polacy. W tym artykule podajemy kilka istotnych informacji dla osób zainteresowanych prowadzeniem firmy w Niemczech.

Według badania Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) z października i listopada 2018 roku 51,4% polskich spółek (głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) działających w Niemczech, określiła stan tamtejszej gospodarki jako dobry. Równocześnie trzy na cztery firmy z ankietowanych oczekują wzrostu dochodów w 2019 roku. Ten optymizm może się przełożyć na większą liczbę polskich firm rejestrowanych w tym kraju.

Do szybkiego i bezproblemowego założenia firmy w Niemczech przyda Ci się pomoc tłumacza, wyspecjalizowanego w tego typu usługach.

Poniżej opisujemy wybrane typy działalności gospodarczej w Niemczech.

Jak zarejestrować niemieckie Gewerbe?

Najbardziej popularną wśród polskich przedsiębiorców formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza (niem. Gewerbe). Należy ją zarejestrować w niemieckim rejestrze działalności gospodarczej, aby następnie uzyskać numer podatkowy w tamtejszym urzędzie skarbowym. Cały proces może trwać kilka miesięcy.

Nie trzeba posiadać miejscowego adresu zameldowania, aby prowadzić tego typu działalność w Niemczech. Dzięki temu możemy mieszkać w Polsce i korzystać na przykład z wirtualnego biura za granicą. Minusem takiego rozwiązania jest brak możliwości ubiegania się o różne zwolnienia podatkowe.

Podatek od działalności gospodarczej w Niemczech to Gewerbesteuer. Muszą go płacić nie tylko osoby, które prowadzą Gewerbe, ale i kilka typów spółek (jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością). Są z niego natomiast zwolnieni przedsiębiorcy wykonujący tak zwany wolny zawód.

Kwota wolna od podatku w działalności jednoosobowej i spółkach osobowych wynosi 24 500 euro (ok. 106 298 złotych według kursu średniego NBP z 22 lutego 2019 roku).

Jak zarejestrować niemieckie GmbH?

Inna forma to spółka GmbH (niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung), czyli odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Można ją zakładać również w formie jednoosobowej. Jej siedziba musi znajdować się na terytorium Niemiec, a firma posiadać osobny rachunek bankowy. Kapitał zakładowy spółki GmbH wynosi 25 000 euro.

Rejestracji dokonuje się w niemieckim Rejestrze Handlowym (niem. Handelsregister), a także w urzędzie skarbowym, aby uzyskać numer NIP. Należy się również zarejestrować w celu otrzymania europejskiego numeru VAT.

Na numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorca może czekać nawet kilka miesięcy. Jednak bez niego nie może rozpocząć legalnej działalności spółki.

Jak zarejestrować Spółkę UG w Niemczech?

Rozwinięcie tego skrótu to Unternehmergesellschaft i taki też dopisek powinien się potem znaleźć w nazwie zarejestrowanej firmy. To kolejny rodzaj spółki zbliżony do naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w niemieckiej realiach do spółki GmbH. Podstawową różnicą jest wysokość wkładu własnego przedsiębiorcy — w przypadku UG może to być co najmniej jedno euro. Stąd inne funkcjonujące powszechnie nazwy spółki: Mini-GmbH oraz 1-Euro-GmbH.

W przeciwieństwie do GmbH UG ma obowiązek tworzenia rezerwy finansowej w wysokości co najmniej 25% rocznej nadwyżki, a także ograniczenia w zakresie liczby zatrudnianych osób — ten typ spółki może założyć maksymalnie trzech wspólników, a dyrektor może być tylko jeden. Jeżeli zgromadzone rezerwy wraz z kapitałem zakładowym przekroczą kwotę 25 000 euro, wówczas spółka UG przekształci się w GmbH i tego drugiego członu będzie mogła używać w swojej nazwie.

Składki za prowadzenie firmy w Niemczech

Bez względu na to, jaki rodzaj formy działalności wybierzesz, w Niemczech istnieje obowiązek przynależności do jednej z organizacji samorządu terytorialnego: Izby Przemysłowo-Handlowej lub Izby Rzemieślniczej. Zobowiązuje to przedsiębiorców do regularnego płacenia składek, których wysokość jest ustalana w zależności od potencjału firmy. W zamian za to właściciele przedsiębiorstw mogą liczyć na merytoryczną pomoc w prowadzeniu działalności.

Potrzebujesz tłumaczenia?

Rejestracja firmy za granicą to również konieczność przetłumaczenia niezbędnych dokumentów czy korespondencji biznesowej (o innych rodzajach treści, których tłumaczenie warto wziąć pod uwagę, przeczytasz w naszym artykule Jak przygotować firmę do wejścia na rynki zagraniczne?). Jako internetowe biuro tłumaczeń oferujemy kompleksowe tłumaczenia dokumentów w trybie całodobowym — wystarczy, że załączysz skan dokumentu do formularza zamówienia usługi. Gotowe tłumaczenie otrzymasz od nas na wskazany adres e-mail. W przypadku dokumentów tradycyjnych tłumaczenie razem z oryginałami prześlemy na adres pocztowy.

Zastanawiasz się nad rejestracją firmy za granicą? Przeczytaj również…


Potrzebujesz tłumaczenia dokumentów?