Jak założyć firmę w Rumunii i czy warto to zrobić? Czy warto mieć spółkę w Rumunii?

Od kiedy Unia Europejska rozszerzyła swoje granice o nowe państwa, pojawiły się nowe atrakcyjne lokalizacje do prowadzenia biznesu. Do jednych z najciekawszych należy Rumunia, która obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się europejskich gospodarek. Dodatkowo wprowadzono szereg ulg i udogodnień dla przedsiębiorców, których nie znajdziesz nigdy indziej. Czy faktycznie warto zarejestrować firmę w Rumunii? Jeżeli tak – jak to zrobić?

Mamy dla Ciebie bezpłatnego ebooka o tłumaczeniu WordPressa

Rozwój gospodarki Rumunii

Mogą dwa powody założenia firmy w Rumunii – albo dla celów wyłącznie optymalizacji podatkowej albo po to, aby faktycznie rozwijać tam swój biznes. Jeżeli myślisz o tym drugim rozwiązaniu, to kluczowe będą statystyki dotyczące rozwoju gospodarczego. Te, jak się okazuje, są bardzo optymistyczne. 

Patrząc tylko na wskaźnik wzrostu PKB, jest to jedno z 3 najszybciej rozwijających się państw UE na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jeszcze w 2003 roku PKB Rumunii wynosił zaledwie 76 mld USD – czyli nawet mniej, niż chociażby obecne PKB Ukrainy. Raptem po 7 latach wskaźnik urósł do 213 mld USD rocznie, a obecnie wynosi 239 mld USD. Jest to jeden z najwyższych przyrostów w całej UE w tym czasie, co sprawia, że warto wyjść ze swoją ofertą do mieszkańców Rumunii.

Dlaczego warto otworzyć firmę w Rumunii?

Poza bardzo dynamicznym rozwojem gospodarczym, na uwagę zasługuje fakt bardzo niskich podatków. Są one wynikiem szeroko zakrojonych reform, które miały na celu przyspieszyć rozwój przedsiębiorczości. Jak wynika z danych rynkowych, zmiany wyszły Rumunii i jej przedsiębiorcom na dobre. Otwierając swoją firmę w tym kraju, można spodziewać się znacznie niższych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenie pozostaje szereg ulg, które będą Ci przysługiwać.

Jakie są podatki dla firm w Rumunii?

Najpopularniejszą i najefektywniejszą formą prowadzenia biznesu w Rumunii jest coś w rodzaju spółki z o.o. Przy niewielkiej skali biznesu, czyli do 1 mln euro obrotu rocznie, podatki dla firm w Rumunii są następujące*:

 • 1% od przychodu, o ile zatrudniasz minimum jednego pracownika – w przeciwnym razie jest to 3%;
 • 5% podatku od dywidendy;
 • 0% podatku od wniesionego kapitału;
 • podatek VAT oraz dochodowy rozliczane kwartalnie do 25 dnia danego miesiąca. Większe spółki mogą płacić podatek dochodowy raz w roku;
 • brak obowiązku regulowania składek ZUSowskich dla Prezesa oraz innych członków zarządu;
 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 200 RON – czyli ok. 180 zł;
 • darmowe ubezpieczenie zdrowotne, o ile wysokość dywidendy nie przekracza 450 000 RON rocznie, czli ok. 414 tys. zł.

Mając na uwadze te wszystkie korzyści podatkowe, to prowadząc spółkę z o.o. w Rumunii z przychodem na poziomie 1 mln euro rocznie, to w porównaniu do Polski, można oszczędzić nawet 858 710 zł rocznie. Oszczędności wystąpią nawet w przypadku prowadzenia działalności na większą skalę. Przekraczając limit 1 mln euro obrotu rocznie, wobec spółki stosowany jest następujący schemat podatkowy:

 • 16% podatku dochodowego;
 • 5% podatku od dywidendy;
 • 0% podatku od wniesionego kapitału.

Chociaż to nieco więcej, niż w przypadku niewielkiej działalności, to i są to jednej najniższe z podatków dla firm w całej Unii Europejskiej.

* Źródło: rekinfinansow.pl

Jaki jest podatek VAT w Rumunii?

Ważną kwestią pozostaje również kwestia regulowania podatku VAT w Rumunii. Już obecnie należy on do jednych z najniższych w całej UE, a jeżeli wierzyć rządowym planom, w ogóle ma być obniżony do poziomu 15%. Obecnie jednak standardowa stawka VATu wynosi 19%. Obowiązują też dwie preferencyjne stawki – 9% i 5%. Co ważne, przedsiębiorca ma obowiązek stać się płatnikiem VAT dopiero po przekroczeniu obrotu w wysokości 88 500 euro rocznie.

Istotną kwestią pozostaje również fakt, że preferencyjnymi stawkami VAT objętych jest bardzo dużo produktów oraz usług. Dla przykładu: za noclegi obowiązuje stawka 5%. Same przepisy są również prostsze, niż gdziekolwiek indziej w Europie. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą odprowadzać zgromadzony VAT do Urzędu Skarbowego raz na kwartał. Nie ma także obowiązku płacenia mechanizmem split payment. Chyba, że zadłużysz swoją firmę i nie będziesz na bieżąco wywiązywać się ze swoich zobowiązań podatkowych. Możesz jednak dobrowolnie stosować mechanizm split payment, wówczas otrzymujesz rabat na podatek dochodowy.

Jak założyć spółkę w Rumunii? Co znaczą skróty np. SRL?

Aby móc skorzystać na niższych podatkach, należy zarejestrować swoją firmę w Rumunii. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w tym kraju są spółki z o.o. Może ją założyć osoba fizyczna lub prawna. Przy czym musi być to minimum jedna osoba (również obcokrajowiec) lub jeden podmiot prawny. Co ciekawe, rumuńskie prawo narzuca, że nie może być więcej niż 50 wspólników takiego biznesu. Rejestracja spółki wymaga wniesienia też kapitału zakładowego, który wynosi 200 RON. Tego typu podmiot prawny musi być zarządzany przez przynajmniej jednego dyrektora, który niekoniecznie musi mieszkać na terenie Rumunii.

Generalnie, proces rejestracji spółki w Rumunii można podzielić na 6 następujących etapów:

 1. Sprawdzić w Rejestrze Handlowym (onrc.ro), czy nazwa, jaką chcesz się posługiwać, jest wolna. Jeżeli taki, zastrzeż ją wstępnie na 3 miesiące, ponieważ będziesz się nią posługiwać na dalszych etapach.
 2. Zarejestruj spółkę – najczęściej są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL), ale mogą to być również spółki akcyjne (SA), komandytowe (SCS) jawne (SNC) lub partnerskie.
 3. Wybór rodzaju spółki determinuje dalsze działania. W przypadku SRL, będą to m.in. sporządzony i poświadczony notarialnie akt założycielski, deklaracje przyszłych wspólników, tłumaczenie biznesowe dokumentów osobistych, uprawomocnienie zarządu oraz inne prawnie wymagane dokumenty.
 4. Ustanowienie kapitału założycielskiego, który musi zostać złożony jako depozyt bankowy na koncie firmowy spółki. Na tym etapie warto również poważniej zastanowić się nad wyborem banku.
 5. Złożenie dokumentów w Rejestrze Handlowym. Po tej czynności, będziesz musiał spełnić szereg innych procedur, np. uzyskanie decyzji o wpisie do Rejestru Handlowego, wyrobienie numeru CUI dla celów podatkowych, rejestracja dla celów statystycznych czy rejestracja dla celów ubezpieczeń społecznych. Etap ten może trwać nawet do 4 tygodni.
 6. Podpisanie umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami i ich rejestracja we właściwym dla firmy Urzędzie Pracy. Pamiętaj, że musisz to zrobić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Podstawowe prawa pracownika reguluje Karta Pracy.

Pamiętaj dodatkowo o tym, aby w ciągu pierwszych 30 dni prowadzenia działalności złożyć deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego.

Ile kosztuje zarejestrowanie spółki w Rumunii?

Cała procedura rejestracji spółki w Rumunii nie należy do najdroższych. Koszt nie powinien przekroczyć 653 RON, o ile rejestrujesz SRL. Najwięcej zapłacisz przy tym za zgłoszenie wszystkich dziedzin w klasyfikacji działalności, a dokładnie 377,5 RON. Przy czym koszt nie uwzględnia wydatków niezbędnych na np. sporządzenie aktu założycielskiego, potwierdzenia notarialne dokumentów, ogłoszenie w Monitorze, znaczki skarbowe, do tego – opłata sądowa oraz koszt kopii świadectw i certyfikatów.

Rejestracja spółki z o.o. w Rumunii – czy warto to zrobić?

Chociaż rejestracja firmy w Rumunii jest dosyć czasochłonna, to warto poświęcić jej chwilę. Szczególnie, jeżeli poważnie myślisz o dobrej optymalizacji podatkowej. Sama stawka VAT należy do jednych z najniższych w Europie, a do tego należy dołożyć bardzo niski podatek dochodowe oraz proste warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym rynek również pozostaje bardzo chłonny, a w niektórych branżach nadal jest mała konkurencja. Przenosiny biznesu nie będą jednak dla każdego dobrym rozwiązaniem. Korzyści finansowe odczujesz pod warunkiem, że Twoje roczne przychody wynoszą ok. 250 000 zł rocznie. Obroty poniżej tej kwoty nie odczujesz za bardzo korzyści z niższych podatków, a tym samym – przeniesienie firmy nie będzie warte zachodu.

Zastanawiasz się nad rejestracją firmy za granicą? Przeczytaj również…

Bezpłatny ebook o zakładaniu firmy za granicą