dogadamycie.pl przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Portalu, bezwzględnie przestrzegając zasad określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności, Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych na Portalu www.dogadamycie.pl zobowiązując się jednocześnie do ochrony danych osób korzystających z Portalu www.dogadamycie.pl w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

dogadamycie.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zaborem przez osobę nieuprawnioną, czy też przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu www.dogadamycie.pl jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 66925118347.

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie przez administratora danych osobowych lub przez osoby przez niego upoważnione w zakresie koniecznym w związku z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl

O ile Użytkownik wyraził na to zgodę (tj. na zapis do newslettera), podany przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów dogadamycie.pl sp. z o. o.. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie informacji o takiej treści na adres e-mail: info@dogadamycie.pl.

Korzystanie ze Portalu www.dogadamycie.pl wiąże się z pobieraniem od Użytkowników dwóch rodzajów informacji: pliki Cookies i danych osobowych podanych przez Użytkownika.

Cookies stanowią informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników Portalu www.dogadamycie.pl i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu m.in. w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Portalu www.dogadamycie.pl oraz w celu przyspieszenia transferu danych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 2 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do skutecznego zawarcia Umowy z dogadamycie.pl w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl oraz danych opisanych w § 7 ust. 9 Regulaminu w przypadku dokonywania przez Klienta płatności za usługi świadczone przez dogadamycie.pl za pomocą karty płatniczej.

Dane podane przez Klienta przy rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do celów księgowych, kontaktu z Klientem, przesyłania informacji o dogadamycie.pl i świadczonych przez niego usługach (po stronie Klienta istnieje uprawnienie do rezygnacji z otrzymywania wskazanych informacji), dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem.

Klient posiada dostęp do podanych danych osobowych, możliwość ich modyfikacji po zalogowaniu się na Portalu www.dogadamycie.pl, oraz do rezygnacji z przetwarzania jego danych osobowych, która powinna być złożona na adres e – mail: info@dogadamycie.pl

dogadamycie.pl jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności. Informacje o zmianach będą udostępniane na stronach internetowych Portalu www.dogadamycie.pl