Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Co jest lepsze – tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe? Wszystko zależy. Przede wszystkim od tego, kto dokonuje takiego przekładu. A czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Głównie przeznaczeniem i wykorzystaniem dokumentu. Również uprawnieniami Tłumacza, który zajmuje się przekładem.


Tłumaczenia przysięgłe przez Internet


Na czym polega tłumaczenie nieprzysięgłe?

Z zasady znacznie częściej będziesz potrzebować tłumaczenia zwykłego. Żeby nieco zawęzić zakres rozważań, skupmy się wyłącznie na tłumaczeniu tekstu. W dogadamycie.pl wiemy, że jest to najczęściej zamawiany rodzaj usług translatorskich.

Jakie są najczęstsze tłumaczenia pisemne?

Największą popularnością cieszą się tłumaczenia pisemne:

 • marketingowe;
 • dla e-commerce, głównie opisy produktów;
 • artykuły naukowe i publicystyczne;
 • dla nowoczesnych technologii, głównie cyfrowych;
 • biznesowe, w tym dokumenty i umowy;
 • artykuły blogowe;
 • dokumentacja medyczna i pracownicza;
 • strony internetowe i aplikacje mobilne;
 • na potrzeby Social Media, głównie reklamy i posty.

Siłą rzeczy gama tłumaczenia tekstu jest znacznie szersza. Wszystko zależy od specyfiki przedsiębiorstwa i skali działalności, którą prowadzi za granicą. Mimo to, w każdym przypadku rolą takich przekładów jest zapewnienie skutecznej komunikacji z osobami obcojęzycznymi.

Treści, które odgrywają szczególną rolę w komunikacji, warto poddać dodatkowym zabiegom. Chodzi konkretnie o lokalizację lub globalizację tłumaczenia. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku haseł marketingowych, tekstów reklamowych, stron internetowych, a w szczególności aplikacji mobilnych lub desktopowych.

Na czym polega lokalizacja tłumaczenia?

Wyobraź sobie sytuację, w której trafiasz na stronę internetową międzynarodowej firmy. Czytasz czym się zajmują i masz wrażenie, że brzmią jakoś obco. Pomimo faktu, że treści na stronie sporządzone są w Twoim języku.

Z czego to może wynikać? Z dużą dozą prawdopodobieństwa opisy zostały przetłumaczone, jednak podczas przekładu wkradła się tzw. “kalka językowa”. Polega to na tym, że podczas tłumaczenia zachowana została składnia właściwa dla języka źródłowego. Może objawiać się to np. złym szykiem zdań czy nieprawidłowo dobranymi słowami.

W takich przypadkach po prostu zabrakło lokalizacji tłumaczenia. Takim zabiegiem zajmuje się albo Tłumacz z doskonałą znajomością języka i kultury kraju docelowego albo “native speaker”. Ten drugi to osoba, która wychowała się w danym kręgu kulturowym i na co dzień posługuje się danym językiem.

Sama lokalizacja tłumaczenia polega na dostosowaniu tekstu do niuansów kulturowych. Zadaniem native speakera (lub Tłumacza) jest sprawienie, aby treść brzmiała naturalnie. Zupełnie tak, jakby napisał ją od zera człowiek mieszkający na co dzień w danym kraju. Tym samym odbiorca tekstu bez problemu zapozna się z ofertą firmy. Co więcej, zastosowanie odpowiednich zwrotów zwiększy szansę na konwersję.

Na czym polega globalizacja tłumaczenia?

Nieco inną rolę pełni globalizacja tłumaczenia. Ten zabieg najczęściej stosowany jest przez międzynarodowe koncerny, które swoje strony kierują do różnych odbiorców z różnych krajów z całego świata. Polega to na takim dostosowaniu tekstu, aby nikogo nie uraził i to niezależnie od kręgu kulturowego.

Ogólnie przyjętą zasadą podczas globalizacji jest więc stosowanie neutralnych zwrotów. Należy unikać słów i zdań nacechowanych emocjonalnie. Takie teksty po prostu nie mogą wzbudzać żadnych emocji i pełnić rolę wyłącznie informacyjną.

Tłumaczenie przysięgłe – co to jest?

Nieco inaczej wyglądają tłumaczenia przysięgłe. Na polskim gruncie zajmują się nimi Tłumacze Przysięgli. Czyli tacy, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dodatkowo potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego. Od tłumaczeń zwykłych różni je również sposób wykorzystania.

Kiedy zamówić tłumaczenie przysięgłe?

Zgodnie z obowiązującym prawem, tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne, gdy chcesz przedłożyć w polskim urzędzie jakikolwiek obcojęzyczny dokument, wydany przez zagraniczną instytucję. Z zasady musisz zadbać o poświadczenie takiego dokumentu przez Tłumacza Przysięgłego, który z prawnego punktu widzenia jest urzędnikiem.

Jeszcze do niedawna dobrym przykładem były tłumaczenia dokumentów samochodowych, w szczególności tłumaczenie dowodu rejestracyjnego. Zanim złożyłeś wniosek o rejestrację pojazdu, musiałeś uzyskać pieczątkę od Tłumacza Przysięgłego. W ostatnich latach uległo to jednak pewnym zmianom. Otóż obecnie poświadczenie tłumaczenia dowodu rejestracyjnego nie jest wymagane. Chociaż to może się różnić w zależności od urzędu.

Zatem tłumaczenie przysięgłe będzie Ci potrzebne m.in. w następujących przypadkach:

 • kiedy musisz przedłożyć zagraniczną dokumentację medyczną, w szczególności gdy podjąłeś się leczenia za granicą i musisz z jakichś powodów to udokumentować w polskim urzędzie;
 • gdy starasz się o posadę w polskim urzędzie i musisz potwierdzić kwalifikacje zdobyte za granicą;
 • gdy musisz przedłożyć w polskim urzędzie np. akt zgonu czy narodzin dziecka i te dokumenty uzyskałeś w zagranicznej instytucji.

Jakie są zasady tłumaczenia przysięgłego?

Jako, że tłumaczenia przysięgłe mają specyficzne zastosowanie, obowiązują określone zasady. Reguluje je Rozdział 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. W tym akcie prawnym przeczytasz m.in., że:

“Tłumacz przysięgły jest obowiązany do:

 1. Wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;
 2. Zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem;
 3. Doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

2.  Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument.”

(źródło: sip.lex.pl)

W tej ustawie znajdziesz dodatkowe informacje, dotyczące obowiązków i zasad pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe – Kodeks Tłumacza Przysięgłego

Czym się jeszcze różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Cała różnica to przede sformalizowanie branży przekładów poświadczonych. Tłumacz Przysięgły w swojej pracy powinien kierować się i ustawowymi obowiązkami, jak i innymi branżowymi wytycznymi.

Szczególnym dokumentem jest Kodeks Tłumacza Przysięgłego. Reguluje on zbiór zasad i norm zawodowych, które mają nadać pozytywny wizerunek całej branży. Został opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Jak twierdzą autorzy, “(…) zebrane w Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego, opracowane przez PT TEPIS zasady wynikające z doświadczenia i praktyki, ukształtowanych w ciągu prawie już 100 letniej historii zawodu tłumacza przysięgłego, pomogą (…) w wykonywaniu tego niezwykle odpowiedzialnego zawodu (…)”.

Kodeks Tłumacza Przysięgłego znajdziesz tutaj >>>

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Zatem czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Przede wszystkim dostępnością do wykonywania zawodu. Tłumaczem zwykłym może zostać w zasadzie każdy. Nie jest to regulowane w żaden sposób w polskim prawie. Z kolei Tłumaczem Przysięgłym może zostać tylko i wyłącznie osoba z odpowiednim wykształceniem, która dodatkowo zdała państwowy egzamin. Różnica tkwi również w sposobie wykorzystania samych tłumaczeń. Te poświadczone są niezbędne do załatwienia spraw w polskim urzędzie.

Sprawdź powiązane publikacje:

Tłumaczenia uwierzytelnione w wybranych krajach anglojęzycznych i europejskich
7 rzeczy, które musisz wiedzieć o tłumaczeniach uwierzytelnionych
Tłumaczenie wyniku na COVID-19 – kiedy go potrzebujesz?


Zapewniamy tłumaczenia przysięgłe online