Rejestracja firmy na Łotwie – kto może to zrobić? Czy to się opłaca?

Nawet niewielkie kraje mają wielkie wizje. Najlepiej o tym świadczy przykład Łotwy, czyli bardzo małego państwa leżącego nad Bałtykiem. Mieszka w nim niespełna 2 mln mieszkańców, co w sumie daje znacznie mniejszą populację od największych europejskich stolic. Co nie oznacza, że jest to miejsce całkowicie nieatrakcyjne dla zagranicznych przedsiębiorców. Jest wręcz przeciwnie. Dodając do tego korzystne położenie i dobre relacje z Rosją, otrzymujemy ciekawy kraj do prowadzenia własnego biznesu za granicą. Tylko jak zarejestrować firmę na Łotwie?

Jakie są korzyści z prowadzenia firmy na Łotwie?

Od kiedy Łotwa wstąpiła w szeregi Unii Europejskiej, obywatele wszystkich krajów członkowskich mają znacznie ułatwioną rejestrację firmy w tym kraju. Co ważne, łotewski rząd nie zamierzał zaprzepaścić swojej szansy. Stworzył więc mnóstwo udogodnień dla przedsiębiorców, aby przyciągnąć jak najwięcej inwestorów. Poza łatwością, z jaką założysz tam własną działalność gospodarczą, jako przedsiębiorca skorzystasz m.in. z niższego podatku CIT, a także z niższych stawek VAT.

Specjalne Strefy Ekonomiczne na Łotwie

Chcąc zarejestrować firmę na Łotwie, warto rozważyć zlokalizowanie jej siedziby na jednej z dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych – Lipaja lub Rezeke. Dobrym pomysłem jest również zlokalizowanie swojego biznesu w Wolnym Porcie Ventspils. Prowadząc firmę w tych strefach, jesteś zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT, ceł oraz opłat akcyzowych. Do korzyści należy też zaliczyć całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości, a także do 80% z podatku dochodowego od osób prawnych.

Jakie są podatki na Łotwie dla firm?

Ile konkretnie wynoszą te podatki na Łotwie dla firm? Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 21% i chociaż nie jest najniższa w porównaniu do innych członków Unii Europejskiej, to zdecydowanie znajduje się w dolnych widełkach. W niektórych przypadkach można liczyć na preferencyjne stawki VAT w wysokości 12% i 0%.

Podatek dochodowy od firm (czyli CIT) wynosi za to 15% i jest to odczuwalnie niższa stawka względem innych krajów członkowskich. Rejestrując firmę na Łotwie warto pójść w stronę spółek, ponieważ podatek dochodowy od osób fizyczny (czyli PIT) jest znacznie mniej korzystny i wynosi 24%. Obowiązkiem jego płacenia objęty jest każdy rezydent podatkowy na Łotwie, który uzyskuje dochód na terenie tego państwa i poza jego granicami, a także nierezydenci, którzy uzyskują dochód na terenie kraju. W praktyce oznacza to, że jeśli założysz jednoosobową działalność gospodarczą, będziesz podlegać pod podatek PIT. Czyli ten mniej korzystny dla przedsiębiorców.

Rejestracja firmy na Łotwie – kto może to zrobić?

Osobną kwestią pozostaje, kto tak naprawdę jest uprawniony do rejestracji firmy na Łotwie. Formalności nie odbiegają w zasadzie od norm przyjętych w innych krajach członkowskich UE. Zasadniczo każdy obywatel Wspólnoty może zarejestrować swoją firmę na Łotwie i to niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa. Chcąc założyć własną firmę, nie musisz mieć pozwolenia o pracę. Powinieneś za to postarać się o uzyskanie statusu rezydenta podatkowego na Łotwie.

Jakie są rodzaje firm na Łotwie?

Warto jednak pamiętać, że warunki różnią się w zależności od tego, jaką konkretnie firmę chcesz zarejestrować. Inaczej to wygląda w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej na osobę fizyczną i inaczej w odniesieniu do rejestracji spółki na Łotwie. W łotewskim prawie wyróżnia się następujące typy prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. Samozatrudnienie (jednoosobowa działalność gospodarcza).
  2. Spółka jawna.
  3. Spółka komandytowa.
  4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skr. SIA).
  5. Spółka akcyjna (w skr. SA).
  6. Przedstawicielstwa i filie firm zagranicznych.

Jaki rodzaj firmy na Łotwie wybrać?

Zagraniczni przedsiębiorcy najchętniej wybierają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powód takiego wyboru jest dosyć prosty, ponieważ umożliwia on optymalizację podatkową. Zdecydowana większość zagranicznych firm rejestrowanych na Łotwie zamierza znacząco obniżyć podatki, jakie płaci z tytułu prowadzenia działalności. Wiedząc więc, że podatek CIT wynosi zaledwie 15% i jest znacznie niższy, niż PIT, wybór sp. z o.o. (SIA) nie powinien dziwić. Wydaje się więc, że jest to najbardziej optymalna forma dla tych, którzy chcą płacić mniejsze podatki.

Rejestracja firmy na Łotwie krok po kroku

Proces rejestracji firmy na Łotwie siłą rzeczy różni się w zależności od tego, na jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej się zdecydujesz. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku indywidualnych działalności gospodarczych i zupełnie inaczej w odniesieniu do spółek. W obu przypadkach musisz pamiętać o podstawowej rzeczy – rejestracja firmy na Łotwie jest płatna.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą na Łotwie?

Decydując się na indywidualną działalność gospodarczą na Łotwie, na start musisz zapłacić 30 euro tytułem opłaty administracyjnej lub 18,50 euro, jeśli nie chcesz tego procedować w trybie przyspieszonym. Przy tym rodzaju firmy ponosisz całkowitą odpowiedzialność za swoje decyzje, jednocześnie jednak sam decydujesz, co robisz z zarobionymi pieniędzmi. Masz również prawo do płacenia mikropodatku, dzięki czemu nie zapłacisz podatku PIT, a jedynie podatek od obrotów w wysokości 9%. O ile oczywiście będziesz spełniać kryteria łotewskiego mikroprzedsiębiorcy, które określono w tamtejszym prawie. Jeżeli nie kwalifikujesz się jako mikroprzedsiębiorca, to oprócz 9% podatku obrotowego licz się z następującymi kosztami:

  1. 2% podatku obrotowego za każdego nowego pracownika, o ile ich liczba w jednym kwartale przekracza liczbę 5.
  2. Nadwyżka obrotu przekraczająca kwotę 100 tys. euro opodatkowana jest w wysokości 20%.
  3. Dochód pracownika mikroprzedsiębiorstwa powyżej kwoty 720 euro opodatkowana jest w wysokości 20%.

Musisz też pamiętać o obowiązku wpisu do Rejestru Handlowego, jeśli Twoje obroty wynoszą więcej, niż 284 600 euro rocznie. Jeśli jednak zatrudniasz 5 pracowników i więcej, wówczas musisz wpisać się do tego rejestru już przy obrotach na poziomie 28 460 euro rocznie. Pamiętaj, że możesz się dobrowolnie zgłosić do Rejestru Handlowego nawet w przypadku, gdy nie spełniasz powyższych warunków.

Jak zarejestrować spółkę na Łotwie?

Decydując się jednak na założenie spółki na Łotwie, musisz mieć świadomość, że tamtejsze prawo wymaga dysponowania kapitałem początkowym na poziomie ok. 2 800 euro. Do tej dolicz 150 euro. Opłata rejestracyjna będzie niższa, jeśli nie zależy Ci na czasie i chcesz, aby Twoja sprawa była procedowana w trybie standardowym. Wynosi wówczas 27,03 euro.

Uproszczona spółka na Łotwie

Powyższe kwoty dotyczą standardowej ścieżki rejestracji spółki z o.o. na Łotwie. Niższe koszty poniesiesz, jeśli Ty i Twoi wspólnicy zdecydujecie się na założenie uproszczonej spółki. Kapitał zakładowy wyniesie wówczas 1 euro, zaś opłaty administracyjne to kolejno: 20 euro w trybie przyspieszonym lub 14,23 euro w trybie standardowym. Wybierając uproszczoną formę spółki na Łotwie musisz też brać pod uwagę fakt, że początkowy kapitał zakładowy musi zostać podwyższony do pełnej w ciągu 2 lat od dnia rejestracji.

Dokumenty do rejestracji spółki na Łotwie

Założenie spółki wymaga posiadania minimum jednego udziałowca, a także członków zarządu. Za moment jej powstania uznaje się datę podpisania umowy spółki lub statutu. Będziesz potrzebować również innych dokumentów: zaświadczenia banku o wniesieniu kapitału zakładowego, wyciągu z księgi udziałów, zgody członków zarządu oraz rady nadzorczej (jeżeli została powołana). Obowiązkowe będzie również potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, o ile zajmowany lokal stanowi Twoją własność. W przypadku wynajmu będziesz potrzebować zgody właściciela nieruchomości do rejestracji siedziby spółki w jego lokalu.

Tłumaczenia dokumentów na łotewski

Rejestracja firmy na Łotwie wymaga również dysponowania dokumentami w języku łotewskim. Stąd przy zakładaniu spółki musisz zadbać o tłumaczenia na łotewski takich dokumentów, jak umowa spółki oraz innych wymaganych przez tamtejsze prawo. Jeżeli zamierzasz jednak zarejestrować tam przedstawicielstwo lub filię zagranicznej firmy, będziesz musiał przetłumaczyć dodatkowo: wyciąg z KRS, notarialnie poświadczona kopia statusu, decyzję o założeniu przedstawicielstwa na Łotwie, a także pełnomocnictwo udzielone dla przedstawiciela. Po wszelkie tłumaczenia zapraszamy do nas.

Czy warto zarejestrować firmę na Łotwie?

Rejestracja firmy na Łotwie wiąże się z kilkoma korzyściami, przede wszystkim podatkowymi, ale nie tylko. Warto zdawać sobie sprawę, że ten kraj ma bardzo dobre relacje z Rosją, w związku z czym chcąc rozwijać swoją działalność na terenie tego kraju, założenie przedsiębiorstwa na Łotwie jest dobrym pomysłem. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że kontrole na granicy Łotwy z Rosją są krótsze i najczęściej bezproblemowe. Mając to wszystko na uwadze, Łotwa jest ciekawym kierunkiem dla przedsiębiorców, którzy szukają lepszego miejsca do prowadzenia własnego biznesu. 


Rejestrujesz firmę na Łotwie?