Jak założyć firmę na Malcie? Czy to się opłaca?

Na pewnym etapie rozwijania własnej firmy przychodzi moment rozważania, czy istnieje możliwość przeprowadzenia optymalizacji podatkowej. Głównie po to, aby płacić niższe podatki. Pewne możliwości stwarza swoboda prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z jej założeniem, teoretycznie istnieje możliwość zarejestrowania firmy w dowolnym państwie członkowskim. Jeżeli interesuje Ciebie kwestia, jak założyć firmę na Malcie i jakie warunki musisz spełnić – zachęcamy do czytania dalej.

Co to swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, na terenie Unii Europejskiej obowiązuje swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie więc możesz żyć, pracować i prowadzić firmę w dowolnym państwie członkowskim. W praktyce jednak każde państwo może ustanawiać własne przepisy regulujące możliwość rejestracji i prowadzenia firmy na ich terenie. Mogą więc pojawić pewne ograniczenia w rejestrowaniu biznesu np. w określonych branżach, wymóg posiadania licencji czy zezwoleń itp. 

Co to jest rezydencja podatkowa w Unii Europejskiej?

Musisz dodatkowo rozstrzygnąć kwestię związaną z rezydencją podatkową. Ten mechanizm Unii Europejskiej gwarantuje Ci uniknięcie podwójnego opodatkowania, co jest szczególnie przydatne w przypadku prowadzenia firmy za granicą. Z założenia każdy obywatel Unii Europejskiej może być rezydentem podatkowym tylko jednego kraju. Na tym gruncie mogą pojawić się pewne komplikacje.

Przede wszystkim rezydencja podatkowa ustalana jest na podstawie tego, gdzie znajduje się Twoje centrum interesów życiowych. Najsilniejszymi przesłankami do tego jest np. miejsce, w którym masz dom, kraj, w którym masz rachunek bankowy i inne dowody na to, że mieszkasz na terenie określonego państwa. Jednak w sytuacji, gdy mieszkasz np. w Niemczech, a prowadzisz firmę na Malcie, mogą pojawić się pewne wątpliwości władz krajowych.

Ma to ogromny wpływ na kwestie związane z podatkiem dochodowym. Co do zasady płacisz go tam, gdzie prowadzisz biznes. Musisz przy tym pamiętać, że jeśli jesteś rezydentem podatkowym innego kraju, jego władze mogą mieć wątpliwości w tym zakresie. Warto mieć na uwadze fakt, że będziesz zobowiązany przynajmniej przedstawić swoje dochody uzyskiwane w innym kraju niż ten, którego jesteś rezydentem. Przy czym może to działać w obie strony – zarówno Malta będzie wymagała od Ciebie tych informacji, jak i wyżej przytoczone Niemcy. Żeby rozstrzygnąć tę wątpliwość z korzyścią dla siebie, najlepiej zorientuj się w firmie, która zajmuje się rejestrowaniem firm za granicą.

Jak założyć firmę na Malcie?

Będąc pewnym, że nie będziesz musiał borykać się z problemem uznania bądź nieuznania miejsca opłacania podatku dochodowego, możesz przystąpić do formalności. Zanim jednak udasz się do maltańskiego urzędu, powinieneś dobrze przemyśleć swoja decyzję. Musisz wiedzieć, że Malta ma jeden z najbardziej hermetycznych systemów gospodarczych, wraz z uwarunkowaniami prawnymi włącznie. W praktyce sprowadza się to do tego, że państwo ułatwia prowadzenie firmy wyłącznie wybranym branżom, takim jak m.in. elektronika, farmaceutyka czy przemysł chemiczny. 

Co więcej – chcąc rozwijać swój biznes w tych branżach, będziesz musiał przejść przez proces sprawdzania kwalifikacji. W jego trakcie urzędnicy będa wymagać od Ciebie przedłożenia wszystkich kwalifikacji, zezwoleń czy certyfikatów, które dowodzą, że znasz się na swojej profesji. Przy czym są to regulacje na tyle restrykcyjne, że nawet prowadząc działalność handlową, również będziesz musiał wykazać znajomość branży.

Jakie rodzaje spółek są na Malcie?

Jeżeli mimo wszystko powyższe kwestie Cię nie zrażają i w dalszym ciągu jesteś zdeterminowany do założenia firmy na Malcie, czas zdecydować się na jakąś formę prowadzenia działalności gospodarczej. Zdecydowanie największy udział w strukturze przedsiębiorstw w tym kraju mają spółki. Wśród nich należy wyróżnić dwie:

 • partnership en non collectif – jest to odpowiednik spółki jawnej w Polsce i zasady jej funkcjonowania są tożsame;
 • partnership en commandite – odpowiednik polskiej spółki komandytowej.

Decydując się na rejestrację spółki na Malcie, będziesz zobowiązany do wypełnienia tzw. Memorandum of Association. Jest to dokument, w którym znajdują się takie informacje, jak: nazwa i adres firmy, dane udziałowców, zakres działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także najważniejsze dane wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Jak prowadzić spółkę na Malcie?

Z punktu widzenia podatków, najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się być zarejestrowanie spółki komandytowej z następującym podziałem: komplementariuszem jest maltańska Private Limited Company, zaś komandytariuszem polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy odpowiednim rozdziale udziałów, zapłacisz niewielki podatek dochodowy w Polsce, a na Malcie możesz nie zapłacić nic. 

Jak donosi mycompanypolska.pl jest możliwe dzięki temu, że podstawa do opodatkowania zostanie zniwelowana wypłatą np. wynagrodzeń dla kadry zarządzającej. Co ciekawe, pensje dyrektorów zarządzających nie podlegają na Malcie podatkowi dochodowemu, o ile ich zarobki nie przekroczą 500 tys. zł netto rocznie. Nie są również w żaden sposób oskładkowane ubezpieczeniami społecznymi (za: mycompanypolska.pl).

Jakie są podatki na Malcie?

Pozostając przy podatku dochodowym, warto zdawać sobie sprawę z kilku spraw. Przede wszystkim chociaż pozornie stawka CIT wydaje się być zaporowa (wynosi 35%), to w praktyce istnieje szereg ulg i zwolnień. Jak donosi taxfin.pl, Income Tax Act przewiduje m.in. zwolnienie podatkowe od dochodu dotyczącego zysków kapitałowych wynikających z przeniesienia rezydencji podatkowej. Zwolnieniom podlegają również zyski kapitałowe tytułem transferu papierów wartościowych, zysków kapitałowych nierezydentów (z wyłączeniem zysków z nieruchomości) czy zysków od przelewów intra-group. Katalog potencjalnych ulg jest naprawdę szeroki i właśnie to jest powodem, że założenie firmy na Malcie może być bardzo opłacalne.

Sporo zwolnień dotyczy również podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Chociaż w tym przypadku istnieją pewne rozróżnienia w zależności od tego, czy jesteś stanu wolnego czy pozostajesz w małżeństwie. Jak podaje taxfin.pl, stawki PIT na Malcie są następujące:

 • dla osób stanu wolnego
  • 0 – 8500 euro: 0%
  • 8500 – 14500 euro: 15%
  • 14500 – 19500 euro: 25%
  • powyżej 19500 euro: 35%
 • dla osób w małżeństwie:
  • 0-11900 euro: 0%
  • 11900 – 21700 euro: 15%
  • 21700 – 28700 euro: 25%
  • powyżej 28700 euro: 35%

Jaki jest podatek VAT na Malcie?

Zakładając firmę na Malcie, odczujesz też sporą różnicę w kwestii podatku VAT. Podstawowa jego stawka wynosi 18%, a oprócz niej funkcjonują również dwie preferencyjne stawki: 5% (m.in. usługi turystyczne i część usług transportowych) oraz 7%, którą stosuje się np. w przypadku działalności eksportowej. Co ważne, obowiązek rejestracji w maltańskiej ewidencji VAT powstaje w momencie dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Zasadniczo masz na to 30 dni. Same deklaracje VATowskie należy składać kwartalnie, chociaż jak podaje taxfin.pl pewnym wyjątkiem jest działalność eksporterów. Oni mogą składać deklaracje miesięcznie.

Firma na Malcie – czy to się opłaca?

Jak widać, sama wiedza w zakresie tego, jak założyć firmę na Malcie to nie wszystko. Czeka Cię sporo formalności, jednak jeśli decydując się na ten krok, możesz sporo zyskać. Pod warunkiem oczywiście, że sytuacja finansowa Twojej firmy pozwala Ci na podjęcie działań optymalizacyjnych. Dodatkową przesłanką za założeniem biznesu na Malcie niech będzie fakt, że zgodnie z raportami, ten kraj wyróżnia się niską korupcją w administracji. Biorąc wszystko to pod uwagę, prowadzenie działalności gospodarczej na Malcie jest opłacalne. Zanim jednak podejmiesz taką decyzję, zasięgnij języka u specjalistów. Pamiętaj też, że my dostarczymy Ci wysokiej jakości tłumaczenia dokumentów – wystarczy, że skorzystasz z wygodnego formularza.

Zastanawiasz się nad rejestracją firmy za granicą? Przeczytaj również…


Potrzebujesz pomocy przy tłumaczeniu dokumentów?