Jak założyć konto w banku w Szwajcarii? Jak działa system bankowy w Szwajcarii?

Szwajcaria jest niezwykle interesującym krajem i to zarówno z punktu widzenia historycznego, kulturowego, jak i czysto finansowego. Jest to niewielkie państwo, leżące na pograniczu wpływu trzech dużych kręgów kulturowych, czyli Francji, Niemiec oraz Włoch. Nie jest ani członkiem Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a mimo wszystko należy do jednych z najbogatszych państw w Europie. Wszystko za sprawą m.in. wysoce rozwiniętego systemu bankowego.. Jak założyć konto banku w Szwajcarii? Czy każdy może to zrobić?

Jak działa szwajcarski system bankowy?

Obecny system bankowy w Szwajcarii jest konsekwencją usytuowania geograficznego. Jest to w końcu niewielki kraj, położony w alpejskim krajobrazie o niewielkim potencjale rolniczym. Dodatkowo nie znajdują się tam żadne surowce naturalne i nie ma dostępu do morza. Siłą rzeczy takie okoliczności zmusiły Szwajcarów do niezwykłej gospodarności i oszczędzania. Są to kulturowe uwarunkowania, które mają bezpośredni wpływ na obecny charakter Szwajcarii.

Początki bankowości w Szwajcarii

Ogromna pracowitość w połączeniu z niewielkim rynkiem wewnętrznym wpłynęło na to, że to państwo szybko otworzyło się na współpracę handlową i finansową z zagranicą. Z kolei skłonność Szwajcarów do oszczędzania przyczyniła się do tego, że już w XVI wieku zaczęli pożyczać pieniądze zagranicznym rządom. 

Warto jednak wspomnieć, że system bankowy w rozumieniu organizacyjnym zaczął się tam wykształcać dopiero w XVIII wieku i nierozerwalnie wiąże się ze szwajcarskim miastem Genewa. To tamtejsi bankierzy pożyczali pieniądze europejskim władcom, m.in. królom Francji i Anglii.

Z czasem również i inne miasta zaczęły zyskiwać na znaczeniu w środowisku finansowym. W XIX wieku najważniejszym takim ośrodkiem stała się Bazylea. Z kolei XX wiek to już okres, w którym największe znaczenie zyskał Zurych, co pozostało niezmienne aż po dziś dzień.

Jak powstaje kapitał w Szwajcarii?

Osobną kwestią pozostaje sam proces tworzenia się kapitału w Szwajcarii. Jest on ściśle związany z pracowitością mieszkańców tego kraju, która rzutuje jednocześnie m.in. na ogromną precyzję szwajcarskich pracowników, a także ogromną wrażliwość na normy etyczne i moralne. Z tego powodu w Szwajcarii na przestrzeni lat rozwijały się niszowe branże, w których Szwajcarzy szybko stawali się światowymi liderami. Klasycznym przykładem są chociażby szwajcarskie zegarki, czekolada czy ostatnio aparatura medyczna.

Sukcesy osiągane w niszach rynkowych spowodowały napływ gotówki do tego kraju. Jak wskazują jednak liczne przykłady ze świata, sam przypływ środków nie zawsze wiąże się z gromadzeniem kapitału. U Szwajcarów nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspomniana wcześniej skłonność do oszczędzania, którą wyraża się we wskaźniku stopy oszczędności. Ta w Szwajcarii wynosi ponad 20%, co jest fenomenem na skalę światową.

Współczesny system bankowości

Precyzja, pracowitość, skłonność oszczędzania i przestrzeganie obowiązujących norm oraz procedur to przymioty, które cechują najlepsze instytucje finansowe. Szwajcarzy te cechy mają i dlatego cieszą się ogromnym zaufaniem zagranicznych inwestorów, którzy chętnie lokują tam swój kapitał. Nie dziwi więc fakt, że na przestrzeni wieków system bankowy mocno się rozwinął w Szwajcarii, po dziś dzień będąc jednym z najlepiej zorganizowanych tego typu systemów na świecie.

Jaki jest model bankowości w Szwajcarii?

Cały system bankowy w Szwajcarii opiera się na modelu banku uniwersalnego. W praktyce sprowadza się to do tego, że każda szwajcarska instytucja finansowa może oferować pełen zakres usług bankowych. Jak to jednak bywa w każdym obszarze działalności, również i w sektorze finansowym w Szwajcarii wykształciły się instytucje, specjalizujące się w różnego rodzaju produktach i segmentach rynkowych. Aktualnie system bankowy w tym kraju można na następujące kategorie banków:

  • banki kantonalne, 
  • duże banki, 
  • banki regionalne i kasy oszczędności, 
  • banki Raiffeisena, 
  • pozostałe banki, 
  • oddziały banków zagranicznych, 
  • prywatnie bankierzy, 
  • banki realizujące specjalne zadania.

Co ciekawe, aż 67% udziałów w tym sektorze mają tylko dwie grupy bankowe: UBS AG oraz Credit Suisse Group. Duże znaczenie w szwajcarskim systemie bankowym wiąże się równocześnie z ogromnym oddziaływaniem na rynki światowe. Największe grupy bankowe w Szwajcarii dysponują bogatą siecią placówek bankowych na całym świecie. Obsługują głównie podmioty zagraniczne, oferując usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej, private bankingu, obrotu papierami wartościowymi, transakcji dewizowych, transakcji metalami szlachetnymi itp. 

Szwajcarskie banki mają nieco inny zakres kompetencji na swoim krajowym rynku. Tam ich czynności sprowadzają się do mobilizowania oszczędności, udzielania kredytów dużym przedsiębiorstwom i instytucjom państwowym, finansowania nieruchomości i zarządzania majątkiem. Jak widać, sam charakter sektora bankowego działa w tożsamy sposób do szwajcarskiej mentalności. Mówiąc potocznie – Szwajcarzy poza krajem załatwiają interesy, a u siebie gromadzą i inwestują pozyskany kapitał.

Jakie są największe szwajcarskie banki?

Warto też wiedzieć, jakie są największe szwajcarskie banki. Do dwóch wymienionych wyżej grup UBS AG i Credit Suisse Group, trzecią siłą jest grupa powszechnie znanego Raiffeisen. To jednak nie wszystko, ponieważ oprócz tych trzech podmiotów równolegle swoją działalność finansową prowadzi jeszcze 189 innych banków, ale ich udział w szwajcarskim sektorze jest niewielki – wynosi zaledwie 13,4%. Kategoria “pozostałych banków” zdominowana jest przez zagraniczny kapitał i w sumie obejmuje 122 podmioty. Są one własnością przede wszystkim inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Japonii i krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Należy też zaznaczyć, że swoje przedstawicielstwo w Szwajcarii mają praktycznie wszystkie banki, które liczą się w jakikolwiek sposób na międzynarodowym rynku. Ich działalność jednak ogranicza się do obsługi klientów zagranicznych i prowadzenia międzynarodowej działalności bankowej. W mniejszym stopniu polega na działalności depozytowo-kredytowej. Obecność na szwajcarskim rynku jest więc raczej bardziej sprawą wizerunkową, niż faktycznego zarobku, chociaż na brak rentowności takiej działalności nie mogą narzekać. Ostatecznie sektor bankowy w Szwajcarii odpowiada za ok. 10% całego PKB tego kraju.

Kto może założyć konto w banku w Szwajcarii?

Tamtejszy sektor bankowości działa wyjątkowo prężnie. Kto jednak może założyć konto w banku w Szwajcarii? W powszechnym rozumieniu taki rachunek jest synonimem prestiżu i luksusu. Sporo w tym racji, szczególnie w odniesieniu do osób niebędących rezydentami podatkowymi w Szwajcarii. Teoretycznie jest to możliwe, jednak jako chętny musisz liczyć się z posiadaniem minimum 500 tys. franków szwajcarskich, aby w ogóle myśleć o założenia konta. W niektórych bankach ten wymóg jest o połowę niższy i wynosi 250 tys. franków szwajcarskich. Może się też okazać, że część podmiotów będzie stosowała znacznie niższe kryteria finansowe. Najczęściej jednak istnieją dodatkowe warunki, nakładające na dysponenta rachunku np. obowiązek powiększenia środków zdeponowanych na koncie.

Czy każdy może założyć konto w banku w Szwajcarii?

Zasadniczo poza wymogiem posiadania odpowiedniej ilości gotówki, nie ma większych wymagań co do osoby, która może założyć konto w banku w Szwajcarii. Warto jednak pamiętać, że każdy bank kieruje się własnymi zasadami, co wiąże się z tym, że różne instytucje mogą stosować inne kryteria. Jedne będą bardziej restrykcyjnie podchodzić do składanych wniosków, pozostałe nieco mniej. Miej też na względzie, że bank może odmówić przyjęcia od Ciebie gotówki, jeśli będzie miał podejrzenie, że pochodzi ona z działalności przestępczej.

Istotne ograniczenia mogą dotyczyć np. osób, które nie posiadają stałego lub chociażby tymczasowego adresu zamieszkania na terenie Szwajcarii. Jeżeli wpisujesz się w tę grupę, możesz zapomnieć np. o otwarciu konta w banku UBS. Teoretycznie największe szanse masz wówczas w Aargauische Kantonalbank, Credit Suisse oraz PostFinance, które są prawnie zobowiązane do zapewnienia możliwości uruchomienia rachunku bankowego każdemu zainteresowanemu. 

Co więcej, nawet posiadając szwajcarski dowód kategorii F (tymczasowy), N (poszukujący azylu) czy S (wymagający ochrony) w większości banków możesz być niemile widziany. Takie zasady przyjęły m.in. Raiffeisen, Berner Kantonalbank oraz St. Galler Kantonalbank, dla których te rodzaje dowodów nie stanowią żadnego potwierdzenia tożsamości. Podobnie wygląda to w innych instytucjach, stąd konieczność zapoznania się z ofertą jak największej ich liczby w celu założenia konta w banku w Szwajcarii.

Jak założyć konto w banku w Szwajcarii?

Każdy bank może również określić odmienną procedurę zakładania konta bankowego w Szwajcarii. Niektóre podmioty dają możliwość sfinalizowania całej procedury przez Internet, chociaż to nieliczne przypadki. Zdecydowanie większość instytucji będzie wymagała od Ciebie osobistego pojawienia się w oddziale w celu złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Jakich? To również jest regulowane przez każdy bank.

Standardowy proces zakładania konta w banku w Szwajcarii

Podstawową procedurą zakładania konta w banku w Szwajcarii jest weryfikacja tożsamości. Na ogół ma ona miejsce w oddziale, dlatego banki wymagają osobistego stawiennictwa podczas składania wniosku. Musisz mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, jeśli nie jesteś obywatelem UE lub kraju należącego do EOG. Niekiedy szwajcarski bank może wymagać od Ciebie przedłożenia listu referencyjnego lub wyciągu z konta od instytucji, w której wcześniej miałeś zdeponowane środki.

Tłumaczenia dokumentów przy zakładaniu konta w Szwajcarii

Decydując się na założenie konta w Szwajcarii, przygotuj się na to, że w niektórych przypadkach możesz potrzebować tłumaczenia dokumentów. Ciężko wymienić ich poszczególne typy, ponieważ różne banki mogą wymagać przedłożenia różnych dokumentów. Istotniejszy jest fakt, na jaki język należy dokonać przekładu. Cóż, to będzie zależeć przede wszystkim od tego, w którym kantonie będziesz chciał sfinalizować cały proces. 

Teoretycznie w tym kraju funkcjonują aż cztery języki urzędowe, tj. niemiecki, francuski, włoski oraz romansz, jednak nie dotyczą one każdego kantonu. Dla przykładu: w Uri obowiązuje niemiecki, tak samo jak w Zurychu czy w Obwalden. Z kolei w Berno i Valais funkcjonują już dwa języki urzędowe (niemiecki i francuski), podczas gdy w Vaud i Genewie wyłącznie francuski. Dla urozmaicenia dodajmy, że w Ticino językiem urzędowym jest włoski, a w Gryzonii to romansz, niemiecki oraz włoski. Zanim więc zamówisz tłumaczenie dokumentów, upewnij się po pierwsze, w jakim banku możesz założyć konto w Szwajcarii, a po drugie – w którym kantonie będzie dokonywać wszystkich formalności.

Jak założyć konto w banku w Szwajcarii?

Szwajcarski system bankowy należy do najprężniejszych na całym świecie. Niech świadczy chociażby fakt, że odpowiada on za 10% PKB tego kraju, co stawia go na drugim miejscu wszystkich sektorów gospodarczych. Posiadanie konta w Szwajcarii to synonim prestiżu i luksusu, jednak założenie konta w banku w Szwajcarii nie należy do najprostszych. Po pierwsze, każdy bank rządzi się własnymi prawami, a po drugie – jako nierezydent musisz dysponować odpowiednią gotówką. 

Sporo trudności wiąże się też z tłumaczeniami dokumentów, których będziesz potrzebować. Przede wszystkim dlatego, że w Szwajcarii funkcjonują aż 4 języki urzędowe, przy czym każdy kanton respektuje zazwyczaj tylko jeden z nich. Mając na uwadze jednak stabilność tamtejszej gospodarki i systemu bankowego, warto zacisnąć zęby i założyć konto w banku w Szwajcarii. Szczególnie gdy myślisz na poważnie o ulokowaniu swojego kapitału w najnowocześniejszym i najbezpieczniejszym systemie bankowym.


Chcesz przetłumaczyć dokumenty?