Tłumaczenia w InDesign – jak przygotować materiały do tłumaczenia?

Adobe Indesign to program, dzięki któremu możemy sprawnie zaprojektować i złożyć tekst do druku. Kiedy jednak planujemy wydruk materiałów w kilku wersjach językowych, warto już na etapie projektowania zadbać o kilka rzeczy, które później pozwolą zaoszczędzić nam czas i pieniądze.

W procesie tłumaczenia otrzymujemy tekst wyjściowy dłuższy lub krótszy niż oryginalny, co wpływa na cały układ tekstu. Dlatego warto tak zoptymalizować niektóre elementy dokumentu, aby ich zmiana odbywała się potem automatycznie i nie wymagała nanoszenia ręcznie poprawek, a w efekcie — opracowywania całego materiału od początku.

Layout tekstu — na co zwrócić uwagę w procesie projektowania?

Możemy wyróżnić tutaj kilka grup:

Elementy tekstu

 • list numerowanych – zdecydowanie bardziej praktyczna, niż ręczne wpisywanie punktów i podpunktów;
 • tabele – tworzymy ją, korzystając z odpowiedniego narzędzia, nie przy pomocy ramek tekstowych;

Rozmieszczenie treści

 • zakotwiczone elementy – wskazujemy, gdzie zdjęcie czy inny obiekt ma się znajdować względem treści. Przy zmianie długości tekstu nie będzie się przesuwał w inne miejsce;
 • grupowanie elementów – tworzenie grup elementów trwale rozmieści je względem siebie bez względu na zmianę długości tekstu;
 • łączenie ramek tekstowych – w przypadku kiedy tekst jest przedzielony np. zdjęciem. Wtedy, zamiast tworzyć dwie osobne ramki tekstowe, lepsza będzie jedna, w obrębie której tekst będzie swobodnie się przemieszczał względem zdjęcia;

Styl tekstu

 • style akapitowe – dzięki wcześniejszemu zdefiniowaniu stylów akapitowych i znakowych w danym miejscu zostanie automatycznie zastosowana wybrana czcionka;
 • arkusz stylów – warto z niego korzystać, ponieważ mamy wgląd do wszystkich formatów i czcionek użytych w dokumencie. Pomoże nam również sprawnie sformatować cały dokument;

Optymalizacja pracy

 • warstwy – podczas projektowania dokumentu należy dobrze rozmieścić i opisać warstwy – osobno utworzyć te elementami przeznaczonymi do tłumaczenia, dzięki czemu pozostałe będzie można ukryć podczas pracy z samym tekstem, co ułatwi nam pracę.

Tłumaczenie i zapis projektu, czyli co się dzieje dalej

 1. Po opracowaniu i zatwierdzeniu materiałów są one przekazywane do tłumaczenia. Ten proces składa się z następujących kroków:
 2. Przygotowanie dokumentów źródłowych
 3. Zapis pliku InDesign do formatu .idml obsługiwanego przez aplikację wspomagające tłumaczenie (CAT tools)
 4. Tłumaczenie tekstu
 5. Zapis przetłumaczonego pliku .idml
 6. Dostosowanie układu dokumentu do wyglądu i stylu projektu źródłowego (np. poprawienie odstępów między wersami, akapitami; dobranie czcionki — nie każda jest uniwersalna; weryfikacja właściwego działania ewentualnych linków w tekście).

W zależności od tego, na ile poprawnie i starannie przygotujemy layout projektu przed jego realizacją, o tyle skróci to termin wykonania jego późniejszej technicznej obróbki (nie wliczając w to czasu, jaki należy poświęcić na samo tłumaczenie treści). Zmniejszy to także ryzyko wystąpienia błędów przy tworzeniu składu końcowego i — przede wszystkim — czas i koszty pracy.