Jak założyć firmę na Słowacji? Jakie są podatki dla firm na Słowacji?

Znasz li ten kraj, w którym tylko 20% VATu należy płacić? Jeżeli nie, to nie musisz daleko szukać. Wystarczy wyjechać tuż za południową granicę Polski, a konkretnie – do Słowacji. W tym państwie obowiązuje dokładnie taka stawka VAT, a do tego dochodzą jeszcze inne liczne udogodnienia dla firm. To z tego powodu coraz więcej polskich firm przenosi swoje siedziby na Słowację, a przede wszystkim – transportowe.

Polskie firmy transportowe na Słowacji

Dlaczego przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe tak chętnie przenoszą się do Słowacji? Wynika to przede wszystkim z dużo korzystniejszych regulacji podatkowych dla tego sektora. W szczególności chodzi o fakt, że środki transportowe nie obłożone są dodatkowych podatkiem. Z tego powodu firmy, która mają dużą flotę, nie ponoszą dodatkowych kosztów jej utrzymania. Dodatkową korzyścią jest fakt, że na Słowacji istnieje możliwość wliczenia całego VAT z zakupu środka transportu do kosztów uzyskania przychodów. Co za tym idzie – wpłynie to na obniżenie podatku dochodowego.

Jakie są podatki dla firm na Słowacji?

Brak podatku od środków transportowych i możliwość wliczenia VAT z ich zakupu do kosztów uzyskania przychodu to nie jedyne korzyści finansowe, jakie odczuje polska firma po przeniesieniu swojej siedziby. Warto nadmienić również znacznie niższy VAT, który na Słowacji wynosi jedynie 20% – jest to jedna z najniższych stawek w całej Europie. Warto dodać, że przedsiębiorstwo nie musi się rejestrować w słowackiej ewidencji VAT, o ile roczne przychody nie przekroczą 49 790 EURO, co w przeliczeniu daje kwotę powyżej 200 tys. złotych. Dla porównania – w Polsce limit ten wynosi 150 tys. złotych.

Podatek dochodowy dla firm na Słowacji

Nieco inaczej skonstruowany jest też słowacki system podatków dochodowych. W tym kontekście nie jest już tak kolorowo, ponieważ prowadząc firmę zarejestrowaną na osobę fizyczną, będziesz podlegać stawce 19% PIT (w Polsce 18%). Dobra wiadomość jest jednak taka, że po przekroczeniu drugiego progu podatkowego będziesz podlegać stawce 25% PIT, podczas gdy w Polsce wynosi on 32%. Dosyć duża różnica jest jednak w kwocie dochodów, po przekroczeniu którego podlegasz pod wyższy PIT. O ile w Polsce jest to 85 528 zł dochodów rocznie, to na Słowacji jest to niemal dwa razy tyle, a dokładnie – 166 874 zł rocznie (po przeliczeniu z 39 732 EURO).

Spółki zapłacą na Słowacji więcej

Z tych korzyści nie skorzystasz jednak, jeśli zdecydujesz się na rejestrację spółki na Słowacji. Podobnie jak w Polsce, osoby prawne objęte są innym podatkiem dochodowym, czyli odpowiednikiem naszego CIT. O ile u nas obowiązująca stawka wynosi 19%, to na Słowacji jest to już 22%. Dodatkowo musisz liczyć się z wyższą składką na ubezpieczenia zdrowotne, która wynosi 14% wynagrodzenia (dla porównania – w Polsce 9%). Na pocieszenie warto dodać, że słowacka składka na emerytalna wynosi 18%, a w Polsce – 19,52%.

Polska firma na Słowacji – jakie jeszcze są korzyści?

Dobrą wiadomością jest też fakt, że wszelkie przychody osiągane z tytułu dywidend na Słowacji są zwolnione z opodatkowania. Dodając do tego fakt, że formalności prowadzenia działalności gospodarczej są znacznie mniejsze, a także to, że słowackie urzędy traktują słowackich przedsiębiorców jako równorzędnych partnerów, przeniesienie firmy na Słowację może być dobrym rozwiązaniem. Musisz jednak pamiętać, że dotyczy to głównie tych firm, które mają wysoki obrót.

Jakie są rodzaje działalności gospodarczej na Słowacji?

Jeżeli stwierdzisz, że opłaca Ci się przenieść firmę do tego kraju, powinieneś wiedzieć, jakie rodzaje działalności można prowadzić. Zasadniczo w odniesieniu do osób fizycznych, funkcjonują trzy podstawowe rodzaje podmiotów gospodarczych: działalność wolna, rzemieślnicza, a także wiązana. Masz też możliwość zarejestrowania spółki osobowej (jawna lub komandytowa) oraz spółki kapitałowej (sp. z o.o. i akcyjna).

Co to jest działalność wiązana, wolna lub rzemieślnicza?

Dobrą wiadomością jest fakt, że decydując się na prowadzenie firmy na Słowacji jako osoba fizyczna, nie będzie potrzebować żadnych państwowych zezwoleń czy koncesji. Decydując się na działalność wolną, będziesz ją prowadzić na tzw. zasadach ogólnych i możesz ją zarejestrować w zasadzie w każdej chwili. Nieco inaczej jest w przypadku działalności rzemieślniczej, która będzie wymagała od Ciebie udokumentowania uprawnień zawodowych oraz minimum 6 miesięcznej praktyki. Z kolei działalność wiązana musi mieć związek z Twoim wykształceniem lub stopniem naukowym.

Jakie są spółki na Słowacji?

Nieco trudniej jest założyć spółkę na Słowacji. W przypadku osobowych można wyróżnić: jawną (skr. v.o.s.) i komandytową (skr. k.s.), zaś kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (skr. s.r.o.) oraz akcyjną (skr. a.s.).

W przypadku spółek jawnych najważniejszą informacją pozostaje fakt, że do jej założenia potrzebnych jest przynajmniej dwóch wspólników. Występują oni jako podmiot prawny pod jedną nazwą handlową. Przy czym w równym stopniu odpowiadają za jej zobowiązania i to całym swoim majątkiem. To, kto może być prawnym przedstawicielem spółki jawnej na Słowacji, można określić w sporządzonej umowie.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku spółki komandytowej. Zasady prowadzenia takiego podmiotu są bardzo podobne, jak w Polsce. Oznacza to, że tylko jeden ze wspólników odpowiada za działalność całym swoim majątkiem, przy czym to on ma decydujący głos w sprawach bieżących i strategicznych. Decyzje musi jednak podejmować w zgodzie z resztą wspólników, którzy odpowiadają za działalność jedynie do wysokości wkładu własnego. Warto pamiętać, że szczegółowe kwestie dotyczące podejmowanych decyzji można regulować w sporządzonej umowie spółki.

Zasady prowadzenia spółek kapitałowych na Słowacji

Chcąc prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na Słowacji musisz z kolei wiedzieć, że może ją założyć nawet jedna osoba, przy czym nie może być więcej, niż 50 wspólników. Ich odpowiedzialność majątkowa za prowadzenie spółki z o.o. nie wynosi więcej, niż wniesiony wkład własny nie mniejszy, niż 750 EURO. Przy czym minimalny kapitał zakładowy na starcie musi wynosić przynajmniej 5 tys. EURO. Istotną informacją jest fakt, że organami zarządczymi są wszyscy wspólnicy, rada nadzorcza oraz przedstawiciele.

Decydując się na rejestrację firmy na Słowacji, możesz się zdecydować również na założenie spółki akcyjnej. Może to zrobić albo osoba prawna (np. sp. z o.o. lub inne spółki) lub co najmniej 2 akcjonariuszy. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 25 tysięcy EURO. Kwestia podejmowania decyzji wygląda podobnie, jak w przypadku sp. z o.o., tj. odpowiedzialność ponosi zarówno rada nadzorcza, akcjonariusze, jak i zarząd spółki.

Jak założyć firmę na Słowacji?

Jeśli jesteś zdecydowany na założenie firmy na Słowacji, nie będziesz musiał zmagać się z wieloma formalnościami. Proces rejestracji jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy udać się do wydziału prowadzenia działalności gospodarczej, które działają przy urzędach wojewódzkich. Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty rejestracyjnej (która notabene wynosi zaledwie 5 EURO), możesz od razu działać. Na Słowacji obowiązuje system tzw. cichej zgody, co w praktyce sprowadza się do tego, że nie musisz czekać na dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Po dopełnieniu formalności, stajesz się przedsiębiorcą.

Jak założyć spółkę na Słowacji?

Pamiętaj jednak, że taka procedura dotyczy wyłącznie działalności rejestrowanej na osobą fizyczną. W przypadku spółek pewne formalności musisz dopełnić, zanim złożysz wniosek o jej rejestrację. Dotyczy to przede wszystkim spisania umowy spółki (osobowej lub kapitałowej), którą musi poświadczyć notariusz. Następnie należy wpłacić wkład własny do banku i złożyć wniosek o rejestrację (co trwa ok. 3 tygodnie). To wszystko – po wpisaniu działalność do odpowiednika słowackiego KRS, możesz działać i zarabiać. Pamiętaj jednak, aby zadbać o wszystkie niezbędne tłumaczenia dokumentów, a w dalszej kolejności również i np. tłumaczenie reklam.

Czy przeniesienie firmy do Słowacji się opłaca?

Zasadniczo można wyróżnić dwie okoliczności, w których polscy przedsiębiorcy rejestrują swoje firmy na Słowacji. Pierwszą z nich jest chęć optymalizacji podatkowej i dalsze prowadzenie działalności w niezmienionym charakterze. O ile nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, to należy przede wszystkim obliczyć, czy tego typu zabieg będzie opłacalny. 

Drugim przypadkiem założenia firmy na Słowacji jest chęć wyjścia z ofertą do słowackich klientów. Obecnie trend PKB tego kraju jest rosnący, więc można wstępnie przypuścić, że taki zabieg będzie opłacalny biznesowo. Jednak również i w tym przypadku nie obejdzie się bez obliczeń. Jeżeli wyjdzie z nich, że rentowność takiej czynności będzie dla Ciebie satysfakcjonująca – droga otwarta. Słowacki urząd nie będzie robić żadnych problemów. Zwłaszcza, że jako obywatel Unii Europejskiej możesz rejestrować firmę, pracować i żyć w dowolnym kraju należącym do Wspólnoty.