Tłumaczenia biznesowe – dla kogo są i dlaczego powinny być wysokiej jakości?

Tłumaczenia biznesowe - dla kogo są i dlaczego powinny być wysokiej jakości?

Tłumaczenia biznesowe są niezbędne, jeśli myślisz o ekspansji zagranicznej swojej firmy. Dotyczą one praktycznie każdego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa, począwszy na tłumaczeniu strony internetowej, przez opisy produktów w sklepach online, dokumentów, ofert, ulotek, aż po rozmowy telefoniczne oraz spotkania. Decydując się na współpracę z profesjonalistami, sam będziesz postrzegany jako profesjonalista. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na pozyskanie nowych klientów z zagranicy.

Tłumaczenia pisemne dla biznesu

Prowadząc firmę na rynkach zagranicznych, najczęściej będziesz potrzebował tłumaczeń biznesowych pisemnych. Będą dotyczyły nie tylko dokumentów, maili czy ofert marketingowych, ale również stron internetowych i innych form tekstowych. W większości tych przypadków najważniejszy będzie kontekst kulturowy. Ostatecznie Twój komunikat musi zostać zrozumiany przez odbiorcę, który będzie potencjalnym klientem.

Tłumaczenia dokumentów w handlu zagranicznym

Codzienna praktyka biznesowa nierozerwalnie wiąże się z pracą z dokumentami. Szczególnym ich rodzajem są umowy z kontrahentami zagranicznymi. Możesz ich potrzebować np. chcąc otworzyć punkt sprzedaży w kraju docelowym lub rozpoczynając współpracę z zagranicznym dostawcą. W każdym przypadku zawierania umów międzynarodowych, kluczową kwestią pozostaje to, abyś był w stanie zrozumieć wszystkie zapisy.

Osobną kwestią pozostają dokumenty finansowe, które otrzymujesz od swoich zagranicznych kontrahentów. Chociaż polskie przepisy nie wymuszają na Tobie konieczności ich tłumaczenia, to warto to zrobić na wypadek kontroli. Przy czym nie musi tego robić tłumacz przysięgły. Wystarczą zwykłe tłumaczenia pisemne – ostatecznie chodzi o to, aby inspektorzy byli w stanie zrozumieć, że np. dana faktura faktycznie dotyczy poniesionych kosztów przez Twoją firmę.

Tłumaczenia pisemne z korektą native speakera

O ile dokumenty są do użytku wewnętrznego, o tyle np. teksty znajdujące się na stronie internetowej czy w ofertach handlowych przeznaczone są do użytku zewnętrznego. Ich odbiorcą będzie Twój potencjalny klient, warto więc zadbać o to, aby w pełni zrozumiał Twój przekaz. Proste tłumaczenia w tym przypadku mogą nie wystarczyć, ponieważ nie będą uwzględniać kontekstu kulturowego. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich haseł reklamowych, które z założenia powinny zapaść w pamięć odbiorców.

Warto w tym przypadku oprócz tłumaczenia skorzystać dodatkowo z korekty native speakera – czyli osoby, dla której dany język obcy jest ojczysty. Na co dzień tacy tłumacze mieszkają lub dorastali w kraju docelowym i doskonale orientują się w kulturze oraz zwyczajach. Dla przykładu: chwytliwy slogan Old Spice “Zapachnij im w pamięć” należy do grupy zwrotów, których nie można dosłownie przełożyć np. na język angielski. Z tego powodu kluczowe okaże się wsparcie native speakera, który zrozumie polski przekaz i umiejętnie go przetłumaczy na swój język.

Wykorzystanie tłumaczeń w pozycjonowaniu stron

Tłumaczenia pisemne pełnią również ważną rolę w pozycjonowaniu stron internetowych. Najważniejszą kwestią są w tym przypadku opisy produktów. Twój dostawca może często udostępnić Ci swoje wersje opisów, z możliwością ich wykorzystania w swoim sklepie. O ile w przypadku np. katalogów produktów można z nich skorzystać bez problemów, o tyle skopiowanie i wklejenie na swoją stroną internetową nie będzie korzystne. Zwłaszcza, jeśli na ten sam pomysł wpadnie inna firma współpracująca z tym samym dostawcą. 

Tłumaczenia SEO

Powstanie wówczas tzw. “duplicate content”, czyli powielona treść. Algorytm Google wyżej ocenia strony z unikalną i wartościową treścią, zaś skopiowane opisy tego kryterium nie spełniają. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie najpierw sporządzenie oryginalnego tekstu w języku polskim, a następnie zlecenie jego tłumaczenia na język docelowy. To rozwiązanie zwiększy szansę na to, że Twoja strona pojawi się wyżej w wynikach wyszukiwania. Pamiętaj też o tym, że w takich okolicznościach będziesz musiał zamówić tłumaczenie SEO. W przybliżeniu usługa ta polega na tym, że dany tłumacz dokonuje przekładu Twoich treści, posiłkując się analizą najlepszych słów kluczowych dla rynku docelowego. Ostatecznie użytkownicy w różnych krajach mogą wpisywać w Google różne słowa, nawet jeśli chcą znaleźć takie same informacje.

Kiedy będą potrzebne tłumaczenia przysięgłe w biznesie?

Prowadząc biznes zagraniczny możesz potrzebować także tłumaczeń przysięgłych. Zwłaszcza, jeśli startujesz w zagranicznych przetargach publicznych. Zanim złożysz w nich ofertę, będziesz musiał przeprowadzić fazę przygotowania całej dokumentacji. Niektóre z nich będą wymagały tłumaczenia przysięgłego, aby zostały uznane przez zagraniczny podmiot publiczny. Warunki stawania do przetargu nie zawsze mogą tego wymagać, jednak przedłożenie uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów zdecydowanie podniosą Twoją wiarygodność.

Legalizacja i apostille a tłumaczenia przysięgłe

Tego typu usług będziesz potrzebował również w przypadku konieczności legalizacji polskich dokumentów lub nadania apostille. Przypadki mogą być bardzo różne – certyfikaty pochodzenia produktów, świadectwa i certyfikaty wydane przez jednostki samorządowe, świadectwa weterynaryjne, sanitarne, handlowe itp. Wiele z tych dokumentów jest niezbędnych do tego, aby rozpocząć sprzedaż na rynkach zagranicznych. 

Ograniczenie to dotyczy zwłaszcza produktów żywnościowych, zwierzęcych czy chociażby kosmetyków. Chociaż polskie przepisy dostosowane są do prawa unijnego, to odpowiednie organy w krajach zagranicznych muszą zrozumieć, że dane towary zostały przebadane i są dopuszczone do obrotu międzynarodowego. W wielu przypadkach wystarczy przedłożyć tłumaczenie przysięgłe certyfikatów i świadectw wraz z nadanym apostille lub z legalizacją.

Tłumaczenia biznesowe ułatwiają komunikację

Rolą tłumaczeń biznesowych jest przede wszystkim ułatwienie komunikacji. Wsparcia tłumacza będziesz więc potrzebować również w trakcie wyjazdów służbowych. Nawet jeżeli biegle posługujesz się językiem angielskim, to warto porozumiewać się z rozmówcą w jego ojczystej mowie. Dzięki temu będziesz miał pewność, że zostałeś dobrze zrozumiany, a także, że sam wszystko prawidłowo zrozumiałeś. Korzystając ze wsparcia tłumacza, unikniesz nieporozumień i niedomówień, które mogą okazać się bardzo niekorzystne zarówno finansowo, jak i wizerunkowo.

Jakość komunikacji w międzynarodowej firmie

Warto pamiętać, że komunikacja odnosi się zarówno do otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Stąd planując procesy komunikacyjne i działając na rynku międzynarodowym, powinieneś zwrócić uwagę na wiele niuansów kulturowych i językowych. Dotyczy to szczególnie m.in. treści udostępnianych w szeroko pojętych Social Media, a także wewnętrznych informacji, wysyłanych do oddziałów w innych krajach. 

Niskiej jakości komunikaty w Social Media mogą wywołać ogromny kryzys wizerunkowy, który będzie ciężko ugasić. Z kolei wysyłanie niepoprawnych językowo wiadomości do zagranicznych pracowników prawdopodobnie obniży jakość funkcjonowania całej organizacji poprzez niezrozumienie poleceń, które w efekcie nie będą poprawnie realizowane.

Dlaczego tłumaczenia dla biznesu muszą być dobre?

Wysoka jakość językowa powinna dotyczyć w gruncie rzeczy wszystkich obszarów organizacyjnych. Tłumaczenia biznesowe dotykają wszystkich sfer firmy, wliczając w to zarówno umowy, dokumenty administracyjne, oferty handlowe, reklamy, slogany reklamowe, wysyłane e-maile, rozmowy z klientami czy spotkania biznesowe z kontrahentami. We wszystkich tych aspektach jakość komunikatów wpływa na stopień ich zrozumienia przez odbiorcę. Dlatego warto zadbać o to, aby wszystkie tłumaczenia biznesowe były jak najwyższej jakości. To w znacznym stopniu zdeterminuje Twój sukces, jaki chcesz osiągnąć za granicą.


Potrzebujesz tłumaczeń dla biznesu?